Blog o poistení

Všetky príspevky

Cestovné poistenie online – za čo je zodpovedný klient 

Online poistenie je rýchle, pohodlné, moderné, trendové a spotrebiteľ môže mať pri ňom pocit nezávislosti. Nemusí sa nikoho doprosovať, sám sa rozhodne, kedy si ho uzavrie, hoci aj o druhej v noci, alebo si to v poslednej chvíli rozmyslí a svoje rozhodnutie odloží. Alebo dokonca využije služby internetového porovnávača a potom skočí do pobočky poisťovne alebo do svojej banky a tam si nechá vyplniť formulár ako dobre informovaný zákazník. Aj takí klienti sú.

Napriek nespochybniteľným výhodám online dojednania cestovného poistenia by som rád poukázal na riziká, nie nevýhody, ale niektoré kľúčové body, ktorým by ste mohli venovať pozornosť.

  • Ako online klient ste zodpovedný(á) za správne zadaný začiatok a koniec poistenia, čo je spravidla deň prekročenia hraníc zo Slovenska a späť na Slovensko. Rovnako kontaktné údaje zadajte správne, radšej si ich dvakrát prekontrolujte, kým to potvrdíte, aby ste nemali v poistnej zmluve preklepy.
  • Pozor na správne určenie územnej platnosti. Keď cestujete do Thajska, je úplne jedno, či zvolíte Thajsko alebo celý svet okrem USA a Kanady, ide o rovnakú územnú platnosť za jednu cenu. Keď zvolíte Turecko, tu už treba byť opatrný(á) a pozrieť sa na poistné podmienky vybranej poisťovne, ako chápu Turecko – zahŕňajú ho do Európy alebo je potrebné zvoliť územnú platnosť svet, keď idete do Anatólie (ázijská časť Turecka).
  • Ak cestujete ako turista bez úmyslu vykonávať nejaký rizikový šport, nemusíte si robiť starosti. V prípade, že ste napr. potápač, zamerajte sa na zistenie ako posudzuje vybraná poisťovňa váš šport, či ho náhodou nemá vo výlukách.
  • Ak plánujete túry po horách, je vhodné mať kryté zachraňovacie náklady pre prípad, že by ste sa stratili a museli by vás hľadať pátracie tímy. Sú produkty, kde sú zachraňovacie náklady v základnej cene a v niektorých prípadoch iných produktov ich je potrebné pripoistiť.
  • Odporúčam v poslednom kroku zaplatiť online platobnou kartou alebo automatickým internet bankingom (Tatrapay, VUB ePlatby, atď.), pretože poistenie vzniká z právneho hľadiska zaplatením poistného a pri online platení sú všetky údaje predvolené – výška poistného, variabilný symbol, a podobne. Ak sa rozhodnete platiť iným spôsobom – offline, riskujete, že pošlete peniaze na nesprávny účet, pošlete inú sumu ako je predpísané poistné – pri zaplatení neúplného poistného sa poistné považuje za nezaplatené, preto poistenie ani nevznikne, alebo peniaze prídu neskoro.

Online cestovné poistenie je na jednej strane moderné a príjemné, na druhej strane sa poistník musí viac sústrediť a zodpovedá za správnosť uvedenia všetkých údajov a ručí tiež za zaplatenie poistného, čo si vyžaduje trochu viac zručnosti a rozum na mieste.

My sa snažíme aplikácie čoraz viac vylepšovať, aby sme predišli prípadným problémom.

Zverejnené: 14.04.2017