Najčastejšie otázky


O poistení

Kedy začína platnosť poistenia?
- Pri platbe kartou alebo internet bankingom okamžite, pri inom spôsobe platby v momente pripísania platby na účet poisťovne. Poistenie začína plynúť dňom uvedeným ako začiatok poistenia.

Kedy zaniká poistenie?
- Nezaplatením poistenie do stanoveného dátumu splatnosti jeho platnosť automaticky zaniká. Ak si vyplníte poistenie, o ktoré následne nemáte záujem, nie je potrebné osobitne žiadať o zrušenie poistenia, toto automaticky zanikne uplynutím lehoty splatnosti.


O platbe

Ako je možné zaplatiť poistenie?
- Kartou (Cardpay)
- Internet bankingom
- Prevodom
- V hotovosti na pošte

Platba bola neúspešná, čo mám robiť?
- Platbu Vami zvoleným spôsobom môžete opakovať neobmedzene veľa krát prostredníctvom Vašeho klientského účtu. Ak sa Vám opakovane nedarí vykonať platbu, odporúčame skúsiť zaplatiť neskôr (môže sa jednať len o dočasnú nedostuposť paltobných brán) alebo zvoliť iný spôsob platby z ponúkaných (iný technický problém ako napr. zlý typ platobnej karty).

Najčastejšie dôvody neúspešnej úhrady a možné riešenia

- Chyba karty

Opakujte platbu inou platobnou kartou alebo zaplaťte iným spôsobom!

- Chyba účtu

Opakujte platbu z iného účtu, kde máte dostatok peňazí alebo zaplaťte iným spôsobom!

- Chyba spojenia

Opakujte transakciu!

- Technická porucha

V prípade ak sa zo stránky internet bankingu nedostane informácia o zaplatení späť do našej aplikácie poskytovateľa služieb, znamená to, že transakcia nebola úspešná. Ak sa zo stránky internet bankingu vrátite, ale prehliadač sa pomocou "back", "reload" alebo "refresh" vráti na internet banking, znamená to, že vašu transakciu systém z bezpečnostných dôvodov odmietol. Odporúčame opakovať transakciu!

- Iné prejavy neúspešného pokusu o zaplatenie

Opakujte transakciu alebo zaplaťte iným spôsobom a pre istotu kontaktujte Vašu banku!