Cestovné poistenie od Allianz poisťovne | Cestovnepoistenie.com

Cestovné poistenie Allianz – Slovenská poisťovňa

2
3
4
1. osoba

allianz-logo

Cestovné poistenie do zahraničia

Allianz na Slovensku ponúka dva produkty. Prvý je lacnejší, poskytuje však len základné a obmedzené krytie. Druhý, je o málo drahší, avšak krytie je neobmedzené.

 • Európa Basic – Lacnejší variant s obmedzeným krytím 80 000 eur. Je vhodný pri cestách do európskych krajín, kde je lekárska starostlivosť menej nákladná. Poistenie sa dá dojednať už od 0,56 EUR za človeka a deň. Na cestovné poistenie je to veľmi výhodná cena.
 • Poistenie bez limitu – je komplexné cestovné poistenie. Allianz ponúka produkt, pri ktorom môžete mať istotu, že nech sa vám stane úraz, alebo iná škoda na zdraví, nikdy vaša liečby neprekročí žiadny limit. Môže to byť užitočné hlavne v krajinách s drahou zdravotnou starostlivosťou.

Pre obidva produkty platia obmedzenia v krytí:

 • Akútne zubné ošetrenie – do 335 eur
 • Preprava a ubytovanie osoby v prípade hospitalizácie poisteného – 1000 EUR (ubytovanie 100 EUR/deň)
 • Preprava osôb mladších ako 15 rokov v prípade hospitalizácie poisteného – 1000 EUR
 • Náklady spojené so zabezpečením dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok – 170 EUR
 • Liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu – 50 000 EUR

Poistenie na dovolenku kryje aj bežné rekreačné športy:

 • plávanie
 • lyžovanie a snowboarding na vyznačených tratiach
 • tenis
 • bežná turistika

Možné pripoistenia k cestovnému poisteniu

 • Poistenie batožiny, zodpovednosti, úrazu a doplnkových asistenčných služieb
 • Nadštandardné poistenie batožiny (vyšší limit poistného krytia) – až do výšky 3000 EUR
 • Poistenie nákladov na záchrannú činnosť
 • Rizikové pripoistenie – dojednáva sa v prípade rizikovej športovej činnosti, alebo rizikovej pracovnej činnosti
 • Poistenie stornovacích poplatkov

Asistenčné služby Allianz

V cene poistenia je 24-hodinová pomoc, ktorú zabezpečuje asistenčná služba. Nech ste kdekoľvek na svete, kontaktujte v prípade potreby linku +421 2 529 33 113. Pracovníci asistenčnej služby vám pomôžu nájsť zdravotnícke zariadenie, dohodnúť sa s lekármi, alebo pomôžu pri riešení iných problémov, ktoré vyplývajú z poistenia.

Asistenčná spoločnosť zabezpečí:

 • ošetrenie poisteného lekárom
 • zaslanie nevyhnutných liekov, ktoré nie sú na mieste k dispozícii
 • radu, na ktoré zdravotnícke zariadenie sa má poistený obrátiť, prípadne ho na vyšetrenie bude sprevádzať
 • vyšle poistenému zdravotnú sestru na vykonanie lekársky predpísaných úkonov spojených s nevyhnutnou liečbou

ak je potrebná hospitalizácia:

 • vyberie zdravotnícke zariadenie vhodné vzhľadom na zdravotný stav poisteného a prevezie poisteného do nemocnice
 • priebežne sa informuje o zdravotnom stave poisteného
 • pravidelne sa uisťuje, že ošetrenie a liečba sú primerane vykonávané
 • zabezpečí prevoz poisteného do vhodnejšieho zariadenia v prípade, že pôvodne zvolené zdravotnícke zariadenie je nevhodné pre jeho zdravotný stav
 • informuje nemocnicu o spôsobe platenia účtu
 • odovzdáva odkazy rodine poisteného
 • tlmočí personálu nemocnice požiadavky poisteného v prípade, že vzniknú problémy s dorozumievacím jazykom

Celoročné poistenie Allianz

Celoročné poistenie platí po zaplatení celý rok, avšak rozlišujeme dva rozličné produkty. Prvý je s opakovaným výjazdom a druhý s nepretržitým pobytom.

 • Celoročné poistenie s opakovaným výjazdom – poistenie je síce dojednané na celý rok, avšak každý jeden pobyt v zahraničí nesmie prekročiť 90 dní. Poistenie je vhodné pre ľudí, ktorí často cestujú na kratšie obdobia. Poistenie je možné uzatvoriť už od 89,30 EUR.
 • Celoročné poistenie s nepretržitým pobytom – v prípade, že plánujete pobudnúť v zahraničí nepretržite, tj. dlhšie ako 90 dní, mali by ste uzavrieť tento typ poistenia.

Všetky podmienky krytia majú obidva produkty totožné ako krátkodobé cestovné poistenie. Allianz toto poistenie dojednáva s neobmedzeným krytím.

Viac o tomto produkte sa dozviete na stránke - Celoročné poistenie od Allianz.

Poistenie do hôr od Allianz

Poistenie nákladov na zásah horskej služby (poistenie do hôr) kryje:

 • vyhľadávanie a vyslobodzovanie v tiesni
 • poskytovanie prvej pomoci
 • prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia
 • prepravu z horskej oblasti do zdravotníckeho resp. ubytovacieho zariadenia
 • prepravu osoby v tiesni po zemi aj letecky

Poistenie na zásah HZS platí len na území Slovenska a to len pre zásah slovenskej horskej služby (Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry)

Poistenie kryje zásah do 16 600 EUR

Viac o tomto produkte sa dozviete na stránke - Poistenie do hôr od Allianz

Poistenie stornovacích nákladov od Allianz

Poistenie kryje storno náklady, v prípade, že nebudete môcť využiť službu. Či už ide o letenku, zájazd, alebo iný cestovný lístok, Allianz poisťovňa preplatí plnú sumu cestovného. Poistenie je bez spoluúčasti.

Viac o tomto produkte sa dozviete na stránke - Poistenie storna od Allianz

Prečo práve Allianz?

Allianz je jednou z najväčších svetových poisťovní a patrí aj k tým najstarším. Radí sa medzi najväčšie značky v odvetví cestovného poistenia, spolu s AXA, alebo Generali. Cestovné poistenie je tradičným produktom poisťovne Allianz. Cestovné poistenie online má na vysokej úrovni, aj preto patrí k lídrom na trhu. Bola to prvá poisťovňa, ktorá ponúkala neobmedzené krytie a jedna z prvých, ktoré poskytovali kvalitné asistenčné služby. Viac o poisťovni sa dozviete na týchto stránkach

Poistenie cez SMS v Allianz

Allianz umožňuje uzavrieť poistenie aj cez SMS. Takéto poistenie má však len obmedzené krytie. Odporúčame preto radšej využiť online aplikáciu.

Poistenie cez telefón od Allianz

Poistenie môžete uzatvoriť aj prostredníctvom našej infolinky 0948 117 707. Neváhajte nám zavolať, poprípade prezvoniť, ozveme sa naspäť. Na infolinke budete informovaný o celom procese uzatvorenia poistenia.

Dokumenty k Allianz cestovnému poisteniu

Články o cestovnom poistení

Najdrahšie cestovné náklady

Ľudia si myslia, že po vstupe Slovenskej republiky do EÚ už cestovné poistenie v rámci týchto...

Peter Šimko 24.06.2018


Aké doklady potrebujete na cestu do zahraničia

Blíži sa obdobie letných dovoleniek a na rodinný výlet sa treba pripraviť. Okrem dobrej nálady...

Peter Šimko 29.05.2018


Poistenie na letnú dovolenku

Nezadržateľne sa blíži hlavná letná turistická sezóna, niektorí z nás už majú dovolenku dávno...

Peter Šimko 08.05.2018


Ďalšie články

Informácie na cesty

Stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Francúzska

V Bratislave sa dnes (18. apríla 2019) z iniciatívy slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke uskutočnilo...

MZV SR 18.04.2019


Scholarship for the Summer School of Slovak Language and Culture “Studia Academica Slovaca 2019“

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Štokholme ponúka možnosť získania štipendia na 55. ročník Letnej školy...

MZV SR 17.04.2019


Spomienkové podujatie pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika

V utorok, 16. apríla 2019 sa v priestoroch šanghajskej galérie ARTE situovanej v prestížnej historickej štvrti Bund...

MZV SR 18.04.2019


Ďalšie články

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii