Cestovné poistenie Európska cestovná poisťovňa

2
3
4
1. osoba

ecp-logo

Cestovné poistenie do zahraničia od Európskej cestovnej poisťovne

Európska cestovná poisťovňa ponúka viacero produktov, ktoré sa v krytí značne líšia.

 • Poistenie liečebných nákladov PLUS – Najzákladnejšie cestovné poistenie, ktoré obsahuje poistenie liečebných nákladov v Európe a stredomorí a poistenie pátrania a záchrany.
 • Cestovné poistenie PLUS – Balíček obsahujúci okrem liečebných nákladov aj poistenie zmeškania dopravného prostriedku, poistenie batožiny, úrazové poisteniepoistenie zodpovednosti. Poistenie platí v Európe a stredomorí.
 • Komplexné cestovné poistenie – Poistenie sa vzťahuje na liečebné náklady, poistenie storno poplatkov, poistenie batožiny, zmeškanie dopravného prostriedku, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti.
 • Komplexné cestovné poistenie PLUS – Poistenie sa vzťahuje na všetky osoby bez obmedzenia veku (aj nad 70 rokov). Súčasťou poistenia sú aj stornopoplatky, poistenie prerušenia cesty, zmeškanie dopravného prostriedku, poistenie batožiny, poistenie pátrania a záchrany a samozrejme poistenie liečebných nákladov. Úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Európska cestovná poisťovňa online kryje liečebné náklady do výšky 220 000 EUR. Do tejto sumy sú hradená náklady na:

 • Prevoz do najbližšej nemocnice
 • Ambulantné ošetrenie
 • Pobyt v nemocnici a denná dávka (denná dávka je pri všetkých produktoch 17 EUR/deň)
 • Prevoz liekov
 • Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára
 • Návšteva chorého pri pobyte v nemocnici viac ako 5 dní (max. 83 EUR/noc). Nie je zahrnuté v produkte Komplexné cestovné poistenie
 • Návrat spolupoistenej osoby do vlasti
 • Repatriácia do vlasti v prípade smrti poisteného

Poistenie storna

V prípade produktov Komplexné cestovné poistenie a Poistenie storna sú stornopoplatky kryté do výšky dohodnutej sumy so spoluúčasťou 10%. Pri ostatných produktoch, kde je toto poistenie dojednané nie je spoluúčasť.

Poistenie pre prípad prerušenia cesty

V prípade prerušenia cesty z dôvodov, ktoré sú uvedené vo všeobecných poistných podmienkach platia pravidlá pri nahrádzaní nákladov na cestu s rovnakými pravidlami ako pri poistení storna.

Poistenie batožiny

V prípade straty, poškodenia, alebo odcudzenia batožiny je táto nahradená poisťovňou do výšky, ktorá je dohodnutá v podmienkach konkrétneho produktu. Poistenie kryje:

 • Náhrada pri poškodení, zničení, strate alebo odcudzení batožiny
 • Náhrada cenných vecí (šperky, hodinky, kožušiny, technické zariadenia,...)
 • Nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny
 • Pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov
 • Okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov

Poistenie pátrania a záchrany

V prípade, že sa na ceste stratíte a bude po vás musieť pátrať záchranná služba, poisťovňa preplatí tieto náklady. Týka sa to pátrania v horách, v džungli, na púšti, alebo na mori.

Úrazové poistenie

V prípade trvalých následkov úrazu nad 50% vyplatí Európska cestovná  poisťovňa klientovi bolestné vo výške 34000 EUR, respektíve 17000 EUR pri produkte Komplexné cestovné poistenie.

Poistenie zodpovednosti

Poisťovňa kryje aj škody, ktoré klient spôsobí na zdraví, alebo veciach tretím osobám. Tieto škody kryje do výšky 200 000 EUR, alebo 100 000 EUR v prípade produktu Komplexné cestovné poistenie.

Celoročné cestovné poistenie

Európska cestovná poisťovňa ponúka štyri produkty celoročného cestovného poistenia. Tieto sa mierne líšia od produktov klasického, krátkodobého poistenia.

 • Komplexné cestovné poistenie – ročné VIP
  •  rozšírená poistná ochrana pre športovcov a golfistov
  •  poistenie liečebných nákladov do 250 000 EUR
  •  Poistenie batožiny do 3400 EUR
  •  poistenie chronické a existujúce ochorenia do 20 000 EUR
  •  poistenie pátrania a záchrany do 15 000 EUR
  •  poistenie zodpovednosti do 250 000 EUR
  •  úrazové poistenie do 50 000 EUR
  •  poistenie storna do 1500, resp. 3000 EUR
 • Komplexné cestovné poistenie – ročné PLUS
  •  poistenie liečebných nákladov do 235 000 EUR
  •  poistenie batožiny do 3400 EUR
  •  poistenie chronické a existujúce ochorenia do 20 000 EUR
  •  poistenie pátrania a záchrany do 14 000 EUR
  •  poistenie zodpovednosti do 200 000 EUR
  •  úrazové poistenie do 35 000 EUR
  •  poistenie storna do 1350, resp. 2700 EUR
 • Cestovné poistenie ročné
  •  poistenie batožiny do 1000, resp. 2000 EUR
  •  poistenie pátrania a záchrany do 14 000 EUR
  •  úrazové poistenie do 20 000 EUR
  •  poistenie zodpovednosti do 100 000 EUR
  •  poistenie liečebných nákladov do 220 000 EUR
 • Poistenie liečebných nákladov ročné
  •  poistenie liečebných nákladov do 220 000 EUR
  •  poistenie pátrania a záchrany do 14 000 EUR
  •  úrazové poistenie do 20 000 EUR

Viac o tomto produkte sa dozviete na stránke - Celoročné cestovné poistenie od Európskej cestovnej poisťovne

Poistenie storna zájazdu

ECP má dva produkty, ktoré kryjú čisto storno zájazdu.

 • Poistenie storna PLUS – poistenie kryje náhradu storno poplatkov pri nenastúpení na cestu, aj náhradu všetkých nákladov v prípade nečerpania cesty. Všetky tieto náklady sú kryté do dohodnutej výšky a to bez spoluúčasti.
 • Poistenie storna – Rovnako ako pri poistení storna PLUS, je kryté ako storno zájazdu, tak aj neuskutočnenie, alebo prerušenie cesty. Všetky tieto poistenia sú kryté do dohodnutej výšky so spoluúčasťou 10%.

Viac o tomto produkte sa dozviete na stránke - Poistenie storna od Európskej cestovnej poisťovne

Prečo práve Európska cestovná?

Európska cestovná poisťovňa je jedným z lídrov na trhu v cestovnom poistení. Na produkty cestovného poistenia sa špecializuje a okrem neho ponúka už len služby cestovným kanceláriám.

Poistenie cez SMS v Európskej cestovnej poisťovni

Poisťovňa neponúka cestovné poistenie cez SMS. Ak však chcete využiť na poistenie telefón, neváhajte nás kontaktovať na infolinke 0948 117 707.

Poistenie cez telefón od Európskej cestovnej poisťovne

Skúsenosti s poistením prostredníctvom našej infolinky 0948 117 707 má stále viac klientov. Neváhajte nám zavolať, poprípade prezvoniť, ozveme sa naspäť. Na infolinke budete informovaný o celom procese uzatvorenia poistenia.

Dokumenty k ECP cestovnému poisteniu

Všeobecné poistné podmienky – Európska cestovná poisťovňa 

Články o cestovnom poistení

OČKOVANIE Časť VI.

Cestovať či necestovať v očakávaní? Ako svet svetom stojí, tehotenstvo ženy je ten...

Martin Šimko 19.09.2017


OČKOVANIE Časť V.

Príroda je neuveriteľná čarodejka, čaruje niekedy tak rafinovane, že presahuje um človeka...

Martin Šimko 05.09.2017


OČKOVANIE Časť IV.

Predstavme si, že v tomto našom svete technických výdobytkov, ľudskej vzdelanosti sa pri...

Martin Šimko 22.08.2017


Ďalšie články

Informácie na cesty

Recepcia k štátnemu sviatku - 25. výročiu vzniku SR

Dňa 17. januára 2018 zorganizovalo Veľvyslanectvo SR v Kuvajte slávnostnú recepciu k štátnemu sviatku SR -25....

MZV SR 18.01.2018


Otvorenie výstavy pri príležitosti 25. výročia vzniku SR

Pri príležitosti 25. výročia vzniku SR, ako aj 25. výročia nadviazania diplomatických stykov medzi SR a Indonéziou...

MZV SR 18.01.2018


Zavedenie elektronických víz pre vstup na územie EAR

Veľvyslanectvo SR v Káhire informuje, že si občania SR môžu požiadať o elektronické víza prostredníctvom webovej...

MZV SR 18.01.2018


Ďalšie články

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii