Cestovné poistenie Wüstenrot

2
3
4
1. osoba

wustenrot-logo

Cestovné poistenie do zahraničia

Cestovné poistenie online od Wüstenrotu poskytuje možnosť poistiť nasledujúce riziká:

 • Liečebné náklady
 • Asistenčné služby
 • Trvalé následky v dôsledku úrazu
 • Zodpovednosť za škodu
 • Batožina
 • Právna ochrana
 • Náklady Horskej záchrannej služby na Slovensku
 • Omeškanie batožiny
 • Technická pomoc (organizácia a úhrada odtiahnutia vozidla a pod.)
 • Storno zájazdu

Poistenie liečebných nákladov:

Liečebné náklady sa dojednávajú na sumu 140 000 EUR. Limity poistného krytia sú:

 • Repatriácia – do výšky nevyčerpanej poistnej sumy
 • Cestovné náklady spolucestujúcej sprevádzajúcej osoby – reálne náklady až do výšky nevyčerpanej poistnej sumy
 • Náklady na ubytovanie spolucestujúcej osoby - reálne náklady až do výšky nevyčerpanej poistnej sumy
 • Ortézy – až do 350 EUR
 • Zubné ošetrenie – 280 EUR
 • Doprava príbuzného na návštevu do zdravotníckeho zariadenia – až do výšky nespotrebovanej poistnej sumy
 • Poistenie trvalých následkov úrazu – 7000 EUR
 • Poistenei zodpovednosti za škodu – 70 000 EUR pri škode na zdraví a 17 500 EUR pri škode na veciach
 • Poistenie batožiny – 1500 EUR, najviac však 350 EUR na jednu vec
 • Nadobudnutie nových dokladov – 175 EUR
 • Technická pomoc v zahraničí:
  •  oprava, odtiahnutie – do 110 EUR
  •  ubytovanie – maximálne 3 noci s limitom 65 EUR na noc
  •  náhradná cesta pri nehode – vlak II. triedy, alebo letenky Y-class. Alebo vozidlo do 48 hodín
  • náhradná cesta pri poruche – vlak II. triedy, alebo letenky Y-class. Alebo vozidlo do 24 hodín
  •  preplatenie cesty za účelom vyzdvihnutia opraveného vozidla – do 300 EUR
  •  odťah vozidla na Slovensko – do 1500 EUR
 • Storno zájazdu – 7000 EUR s 10% spoluúčasťou
 • Poistenie nevyužitej dovolenky – 80 EUR/deň, maximálne 1000 EUR
 • Právna asistencia – 10 000 EUR
 • Zásah horskej služby – 10 500 EUR

Asistenčné služby Wüstenrot

Wüstenrot využíva asistenčnú službu AXA Assistance. V prípade poistnej udalosti, alebo iného využitia služieb kontaktujte linku +421 2 2066 4220. Linka funguje non – stop. Asistenčnú službu kontaktujte v prípade:

 • choroby, alebo úrazu
 • potreby technickej pomoci v zahraničí
 • že spôsobíte škodu na majetku, alebo na zdraví
 • straty, alebo poškodení batožiny

Prečo práve Wüstenrot?

Wüstenrot poisťovňa patrí k najväčším rakúskym poisťovniam. Wüstenrot cestovné poistenie do zahraničia poskytuje s pomerne širokou škálou poistného krytia.

Poistenie cez telefón od Wüstenrotu

Poistenie môžete uzatvoriť aj prostredníctvom našej infolinky 0948 117 707. Neváhajte nám zavolať, poprípade prezvoniť, ozveme sa naspäť. Na infolinke budete informovaný o celom procese uzatvorenia poistenia.

Dokumenty k Wüstenrot cestovnému poisteniu

Články o cestovnom poistení

OČKOVANIE Časť VI.

Cestovať či necestovať v očakávaní? Ako svet svetom stojí, tehotenstvo ženy je ten...

Martin Šimko 19.09.2017


OČKOVANIE Časť V.

Príroda je neuveriteľná čarodejka, čaruje niekedy tak rafinovane, že presahuje um človeka...

Martin Šimko 05.09.2017


OČKOVANIE Časť IV.

Predstavme si, že v tomto našom svete technických výdobytkov, ľudskej vzdelanosti sa pri...

Martin Šimko 22.08.2017


Ďalšie články

Informácie na cesty

Recepcia k štátnemu sviatku - 25. výročiu vzniku SR

Dňa 17. januára 2018 zorganizovalo Veľvyslanectvo SR v Kuvajte slávnostnú recepciu k štátnemu sviatku SR -25....

MZV SR 18.01.2018


Otvorenie výstavy pri príležitosti 25. výročia vzniku SR

Pri príležitosti 25. výročia vzniku SR, ako aj 25. výročia nadviazania diplomatických stykov medzi SR a Indonéziou...

MZV SR 18.01.2018


Zavedenie elektronických víz pre vstup na územie EAR

Veľvyslanectvo SR v Káhire informuje, že si občania SR môžu požiadať o elektronické víza prostredníctvom webovej...

MZV SR 18.01.2018


Ďalšie články

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii