Cestovné poistenie AXA Assistance

2
3
4
1. osoba

axa-assistance-logo

Cestovné poistenie do zahraničia

Inter Partner Assistance (AXA Assistance) ponúka na slovenskom trhu 6 produktov, ktoré sa líšia výškou poistného krytia a obsahom pripoistení, ktoré sú s produktmi pevne zviazané.

Poistenie liečebných nákladov zahŕňa:

Poistné krytie je obmedzené:

Asistenčné služby AXA Assistance

Asistenčné služby sú neodlúčiteľnou súčasťou cestovného poistenia. V prípade akýchkoľvek problémov, ktoré sa vyskytnú na cestách a ich riešenie zahŕňa vaše cestovné poistenie, kontaktujte linku +421 220 664 229. Na asistenčnej linke poskytnú:

Poistenie batožiny, poistenie straty dokladov a poistenie omeškania batožiny AXA Assistance

V prípade poškodenia alebo straty batožiny, zničenia alebo straty batožiny, alebo jej častí poisťovňa vyplatí poistné plnenie. Poistenie sa vzťahuje aj na elektroniku, fotoaparáty, kamery, počítače, športové vybavenie. Poistenie nie je zahrnuté v balíčkoch REFERENCE.

Limity krytia:

Balík excelent zahŕňa aj Poistenie omeškania batožiny. Ak letecká spoločnosť dodá batožinu s viac ako 6 hodinovým oneskorením, poisťovňa preplatí vzniknuté náklady až do výšky 200 EUR.

Úrazové poistenie AXA Assistance

V prípade, že sa vám na zahraničnej ceste stane úraz, poisťovňa okrem liečebných nákladov preplatí aj bolestné.

Poistenie zodpovednosti za škodu AXA Assistance

V prípade, že klient spôsobí v zahraničí škodu tretej osobe, poisťovňa rieši a prepláca nároky na náhradu škody.

Limity krytia:

Poistenie omeškania letu AXA Assistance

V prípade omeškania letu o viac ako 6 hodín preplatí poisťovňa náklady spojené s občerstvením a stravovaním až do výšky 360 EUR. Toto pripoistenie je zahrnuté len v produkte AXA EXCELENT.

Poistenie storno poplatkov

Toto pripoistenie kryje náklady vzniknuté pri zrušení cesty, zájazdu, letenky alebo inej služby cestovného ruchu. Súčasťou pripoistenia storno poplatkov je aj poistenie nevyužitej dovolenky a predčasného návratu.

Pripoistenie chronických ochorení

Rozšírenie poistenia o chronické ochorenia, ktoré bežne nie sú kryté v poistení liečebných nákladov (možné dojednať len pre produkty EXCELENT a KOMFORT). Ide predovšetkým o nasledovné prípady:  

Celoročné cestovné poistenie AXA Assistance

Cestovné poistenie online si môže klient na celý rok uzatvoriť v dvoch variantoch. Prvým je celoročné poistenie s opakovaným výjazdom a druhým je jednorázová cesta na 365 dní. Poistenie je možné dojednať v rovnakých variantoch, ako krátkodobé cestovné poistenie AXA Assistance. Platia tu tie isté pripoistenia a limity krytia:

Viac o tomto produkte sa dozviete na stránke - Celoročné cestovné poistenie od AXA Assistance

Prečo práve AXA Assistance?

AXA je jedna z najväčších poisťovní sveta. Jej odnož AXA Assistance je špecialista na cestovné poistenie. Na Slovensku poskytuje asi najkomplexnejšie produkty za veľmi výhodné ceny. Množstvo pripoistení, prijateľná cena a možnosť neobmedzeného krytia robí AXA Assistance jedného z lídrov na trhu v cestovnom poistení. Viac o AXA.

Poistenie cez telefón AXA Assistance

Poisťovňa AXA priamo neposkytuje poistenie cez telefón. V prípade, že máte o takéto poistenie záujem, kontaktujte našu infolinku 0948 117 707, kde vám radi poradíme a pomôžeme vám s uzatvorením produktu - AXA cestovné poistenie. Skúsenosti radi odovzdáme bezplatne.

Dokumenty k cestovnému poisteniu AXA Assistance

Články o cestovnom poistení

Všetko potrebné na cestu do Indie

Tento rok sme sa s manželkou rozhodli navštíviť Indiu, krajinu s 1,4 miliardami ľudí, úžasným...

Peter Šimko 18.11.2022


Poisťovne už väčšinou kryjú Covid-19

V poslednom období sa trh s cestovným poistením trochu spamätáva. Po úvodnom šoku z roku 2020,...

Peter Šimko 19.12.2021


Nové pravidlá bezpečnosti pri zimných športoch v Taliansku od 1.1.2022

Vo februári bol v Taliansku schválený zákon č. 40 o bezpečnosti pri vykonávaní zimných športov...

Peter Šimko 18.12.2021


Ďalšie články