Cestovné poistenie od AXA poisťovne | Cestovnepoistenie.com

Cestovné poistenie AXA Assistance

2
3
4
1. osoba

axa-assistance-logo

Cestovné poistenie do zahraničia

Inter Partner Assistance (AXA Assistance) ponúka na slovenskom trhu 6 produktov, ktoré sa líšia výškou poistného krytia a obsahom pripoistení, ktoré sú s produktmi pevne zviazané.

 • REFERENCE – produkt má výšku poistného krytia 100 000 EUR, pričom okrem poistenia liečebných nákladov sú zahrnuté aj asistenčné služby, preplatenie straty dokladov a tiež množstvo rekreačných športov, ktoré môže cestovateľ v zahraničí vykonávať.
 • REFERENCE Plus – produkt má výšku poistného krytia 120 000 EUR, rozširuje produkt REFERENCE o pripoistenie zodpovednosti za škodu.
 • REFERENCE Super– produkt má výšku poistného krytia 120 000 EUR, rozširuje produkt REFERENCE o úrazové pripoistenie.
 • REFERENCE SuperPlus – produkt má výšku poistného krytia 120 000 EUR, rozširuje produkt REFERENCE o úrazové pripoistenie a pripoistenie zodpovednosti za škodu.
 • KOMFORT – tento produkt má už krytie 200 000 EUR. Okrem všetkých krytí, ktoré obsahuje balík REFERENCE je tu zahrnuté aj poistenie zodpovednosti, poistenie batožinyúrazové poistenie.
 • EXCELENT – tento program je najkomplexnejší a na liečebné náklady poskytuje neobmedzené krytie. Okrem všetkých krytí, ktoré sú zahrnuté v predchádzajúcich produktoch poskytuje automaticky aj poistenie v prípade omeškania batožiny, poistenie omeškania letu a poistenie právnej asistencie.

Poistenie liečebných nákladov zahŕňa:

 • Vyšetrenia, ktoré sú nevyhnutné pre stanovenie diagnózy a liečebného postupu
 • Nevyhnutné lekárske ošetrenie
 • Hospitalizácia v nemocnici; vyšetrenia, operácie a iné liečby, anestézia, lieky, materiál a nákladny na nemocničnú stravu.
 • Lieky predpísané lekárom
 • Ošetrenie zubným lekárom, ak je stav pacienta/klienta akútny a bolestivý
 • Preprava pacienta/klienta do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia
 • Repatriácia (prevezenie) chorého do vlasti
 • Preprava telesných pozostatkov do vlasti
 • Zásah horskej služby pri poistnej udalosti

Poistné krytie je obmedzené:

 • Ošetrenie zubov:
  • REFERENCE - 200 EUR
  • REFERENCE Plus / Super / SuperPlus - 240 EUR
  • KOMFORT - 400 EUR
  • EXCELENT - 500 EUR
 • Doprava sprevádzajúcej osoby – Neobmedzene
 • Repatriácia a transporty – Neobmedzene
 • Ubytovanie sprevádzajúcej osoby:
  • REFERENCE, REFERENCE Plus / Super / SuperPlus - 100 EUR/noc; max. 10 nocí
  • KOMFORT - 150 EUR/noc; max. 10 nocí
  • EXCELENT - 200 EUR/noc; max. 10 nocí
 • Zásah horskej služby pri poistnej udalosti
 • Poistenie rizík súvisiacich s terorizmom:
  • EXCELENT - 200 000 EUR
  • KOMFORT - 100 000 EUR

Asistenčné služby AXA Assistance

Asistenčné služby sú neodlúčiteľnou súčasťou cestovného poistenia. V prípade akýchkoľvek problémov, ktoré sa vyskytnú na cestách a ich riešenie zahŕňa vaše cestovné poistenie, kontaktujte linku +421 220 664 229. Na asistenčnej linke poskytnú:

 • Turistické informácie
 • Lekárske informácie
 • Telefonickú pomoc v núdzi
 • Tlmočenie a preklady
 • Lifestyle assistance
 • Poistenie právnej ochrany (len produkty EXCELENT a KOMFORT)

Poistenie batožiny, poistenie straty dokladov a poistenie omeškania batožiny AXA Assistance

V prípade poškodenia alebo straty batožiny, zničenia alebo straty batožiny, alebo jej častí poisťovňa vyplatí poistné plnenie. Poistenie sa vzťahuje aj na elektroniku, fotoaparáty, kamery, počítače, športové vybavenie. Poistenie nie je zahrnuté v balíčkoch REFERENCE.

Limity krytia:

 • KOMFORT –
  • celkový limit - 750 EUR
  • limit na jednu vec - 375 EUR
  • strata dokladov - 160 EUR
  • elektronika a športové vybavenie - 375 EUR
 • EXCELENT
  • celkový limit - 1500 EUR
  • limit na jednu vec - 750 EUR
  • strata dokladov - 160 EUR
  • elektronika a športové vybavenie - 750 EUR
  • poistenie obchodného vybavenia - 1500 EUR

Balík excelent zahŕňa aj Poistenie omeškania batožiny. Ak letecká spoločnosť dodá batožinu s viac ako 6 hodinovým oneskorením, poisťovňa preplatí vzniknuté náklady až do výšky 200 EUR.

Úrazové poistenie AXA Assistance

V prípade, že sa vám na zahraničnej ceste stane úraz, poisťovňa okrem liečebných nákladov preplatí aj bolestné.

 • KOMFORT - Smrť úrazom: 10 000 EUR, Trvalé následky po úraze: 20 000 EUR
 • EXCELENT - Smrť úrazom: 20 000 EUR, Trvalé následky po úraze: 40 000 EUR
 • REFERENCE Super / SuperPlus - Smrť úrazom: 5 000 EUR, Trvalé následky po úraze: 10 000 EUR

Poistenie zodpovednosti za škodu AXA Assistance

V prípade, že klient spôsobí v zahraničí škodu tretej osobe, poisťovňa rieši a prepláca nároky na náhradu škody.

Limity krytia:

 • KOMFORT
  •  Škoda na zdraví - 40 000 EUR
  •  Škoda na majetku - 20 000 EUR
  •  Spoluúčasť - pri škodách nad 200 EUR bez spoluúčasti, inak 100% spoluúčasť
 • EXCELENT
  •  Škoda na zdraví - 250 000 EUR
  •  Škoda na majetku - 125 000 EUR
  •  Spoluúčasť - pri škodách nad 200 EUR bez spoluúčasti, inak 100% spoluúčasť
  • Následné finančné škody - 35 000 EUR
 • REFERENCE Plus / SuperPlus
  • Škoda na zdraví - 40 000 EUR
  • Škoda na majetku - 20 000 EUR
  • Spoluúčasť - pri škodách nad 200 EUR bez spoluúčasti, inak 100% spoluúčasť

Poistenie omeškania letu AXA Assistance

V prípade omeškania letu o viac ako 6 hodín preplatí poisťovňa náklady spojené s občerstvením a stravovaním až do výšky 360 EUR. Toto pripoistenie je zahrnuté len v produkte AXA EXCELENT.

Poistenie storno poplatkov

Toto pripoistenie kryje náklady vzniknuté pri zrušení cesty, zájazdu, letenky alebo inej služby cestovného ruchu. Súčasťou pripoistenia storno poplatkov je aj poistenie nevyužitej dovolenky a predčasného návratu.

 • Limit krytia: skutočné náklady do výšky zaplatenej sumy danej služby, maximálne 10 000 €
 • Spoluúčasť: 10 %
 • Poistenie nevyužitej dovolenky: 25 € za každý deň; max. 200 €
 • Poistenie predčasného návratu: skutočné náklady

Pripoistenie chronických ochorení

Rozšírenie poistenia o chronické ochorenia, ktoré bežne nie sú kryté v poistení liečebných nákladov (možné dojednať len pre produkty EXCELENT a KOMFORT). Ide predovšetkým o nasledovné prípady:  

 • nestabilizované chronické ochorenia (= došlo ku zmene medikácie, hospitalizácii v posledných 12 mesiacoch)
 • komplikácia ambulantného chirurgického zákroku, ku kterému došlo v dobe nejmenej 30 dní pred začiatkom cesty

Celoročné cestovné poistenie AXA Assistance

Cestovné poistenie online si môže klient na celý rok uzatvoriť v dvoch variantoch. Prvým je celoročné poistenie s opakovaným výjazdom a druhým je jednorázová cesta na 365 dní. Poistenie je možné dojednať v rovnakých variantoch, ako krátkodobé cestovné poistenie AXA Assistance. Platia tu tie isté pripoistenia a limity krytia:

 • REFERENCE
 • KOMFORT
 • EXCELENT

Viac o tomto produkte sa dozviete na stránke - Celoročné cestovné poistenie od AXA Assistance

Prečo práve AXA Assistance?

AXA je jedna z najväčších poisťovní sveta. Jej odnož AXA Assistance je špecialista na cestovné poistenie. Na Slovensku poskytuje asi najkomplexnejšie produkty za veľmi výhodné ceny. Množstvo pripoistení, prijateľná cena a možnosť neobmedzeného krytia robí AXA Assistance jedného z lídrov na trhu v cestovnom poistení. Viac o AXA.

Poistenie cez telefón AXA Assistance

Poisťovňa AXA priamo neposkytuje poistenie cez telefón. V prípade, že máte o takéto poistenie záujem, kontaktujte našu infolinku 0948 117 707, kde vám radi poradíme a pomôžeme vám s uzatvorením produktu - AXA cestovné poistenie. Skúsenosti radi odovzdáme bezplatne.

Dokumenty k cestovnému poisteniu AXA Assistance

Články o cestovnom poistení

Najdrahšie cestovné náklady

Ľudia si myslia, že po vstupe Slovenskej republiky do EÚ už cestovné poistenie v rámci týchto...

Peter Šimko 24.06.2018


Aké doklady potrebujete na cestu do zahraničia

Blíži sa obdobie letných dovoleniek a na rodinný výlet sa treba pripraviť. Okrem dobrej nálady...

Peter Šimko 29.05.2018


Poistenie na letnú dovolenku

Nezadržateľne sa blíži hlavná letná turistická sezóna, niektorí z nás už majú dovolenku dávno...

Peter Šimko 08.05.2018


Ďalšie články

Informácie na cesty

Stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Francúzska

V Bratislave sa dnes (18. apríla 2019) z iniciatívy slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke uskutočnilo...

MZV SR 18.04.2019


Scholarship for the Summer School of Slovak Language and Culture “Studia Academica Slovaca 2019“

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Štokholme ponúka možnosť získania štipendia na 55. ročník Letnej školy...

MZV SR 17.04.2019


Spomienkové podujatie pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika

V utorok, 16. apríla 2019 sa v priestoroch šanghajskej galérie ARTE situovanej v prestížnej historickej štvrti Bund...

MZV SR 18.04.2019


Ďalšie články

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii