Blog o poistení

Všetky príspevky

Poisťovne už väčšinou kryjú Covid-19 

V poslednom období sa trh s cestovným poistením trochu spamätáva. Po úvodnom šoku z roku 2020, keď sme všetci zistili, že slová ako epidémia a pandémia nájdeme v poistných podmienkach akurát medzi výlukami z poistného krytia, pomaly sa covid-19 stal dôvodom práva na poistné plnenie takmer vo všetkých produktoch cestovného poistenia. Poisťovne museli určite absolvovať ťažké a zdĺhavé rokovania so svojimi zaisťovateľmi.

Pozrime sa na to, aký je dnes postoj k ochoreniu Covid-19 u významnejších hráčov ponúkajúcich cestovné poistenie.

Allianz - Slovenská poisťovňa

Cestovné poistenie Allianz kryje ochorenie COVID-19 v rozsahu:

 • COVID-19 je zahrnutý v poistení storna aj v poistení liečebných nákladov bez limitu v prípade liečebných nákladov
 • Naviac sú pri karanténe v prípade covidu kryté náklady na ubytovanie do limitu 600 € na každého poisteného
 • Naviac poisťovňa preplatí do 600 € na osobu letenku v prípade covidu a následnej karanténe s následkom zmeškania letu

.AXA Assistance

Pobočka AXA Assistance má COVID-19 zahrnutý v poistení storna aj v poistení liečebných nákladov s limitom 1 000 000 EUR v prípade liečebných nákladov, ale len v produkte cestovného poistenia AXA Assistance Excellent, čo je najvyšší balík.

Generali poisťovňa a Európska cestovná poisťovňa

Cestovné poistenie Generali poisťovne a jej pobočky Európskej cestovnej poisťovne sa stavia k ochoreniu COVID-19 takto:  

 • Kryje liečebné náklady súvisiace s ochorením covid-19.
 • Uhradí náklady potrebné na predĺženie pobytu, ak musí klient zostať z dôvodu ochorenia covid-19 v nariadenej karanténe.
 • Uhradí aj spätnou cestou vyvolané dodatočné cestovné náklady, napríklad na nákup letenky s neskorším dátumom odletu.
 • Klientov kryje aj pred odchodom na dovolenku, ak musia cestu zrušiť pre ochorenie covid-19, pre nariadenú karanténu z dôvodu pozitívneho výsledku PCR testu alebo nenastúpenia do lietadla pre nameranú zvýšenú teplotu.
 • Nárok na preplatenie nákladov má poškodený klient a aj jeho spolupoistené osoby, s ktorými mal na dovolenku vycestovať.

Groupama poisťovňa

Cestovné poistenie Groupama poisťovne:

 • krytie liečebných nákladov v súvislosti s ochorením COVID-19 aj v rizikových krajinách, 
 • krytie nákladov na ubytovanie v prípade nariadenej povinnej karantény v zahraničí, 
 • krytie nákladov na dopravu do Slovenskej republiky/späť do miesta vycestovania po ukončení povinnej karantény,
 • automatické predĺženie platnosti cestovného poistenia po dobu trvania povinnej karantény
  v zahraničí.

UNIQA poisťovňa

UNIQA poskytuje poistné krytie v súvislosti s ochorením COVID-19 v tomto rozsahu:

 • liečebné náklady v prípade ochorenia covid-19
 • náklady s testovaním
 • preplatenie stornovacích poplatkov pred cestou v prípade zistenia covid-19, platí aj v rizikových krajinách
 • bezplatné predĺženie cesty z dôvodu karantény
 • prerušenie cesty v prípade smrti blízkeho príbuzného na covid-19

Union poisťovňa

Cestovné poistenie Union poisťovne má v prípade ochorenia COVID-19 doplnkové poistenie PANDEMIC:

 • V prípade ochorenia na COVID-19 v zahraničí vzniká nárok na preplatenie liečebných nákladov do limitu 50 000 EUR
 • Poistenie storna sa vzťahuje aj na dôvod storna karanténa
 • Náklady na ubytovanie počas nariadenej karantény do 50 EUR na osobu a deň počas maximálne 14 dní
 • Náklady na spiatočnú letenku do 750 EUR.

Toto je prehľad súčasného stavu krytia problémov s Covid-19 vo vybraných poisťovniach. Nezaručujeme, že v blízkej budúcnosti sa nič nezmení. situáciu ustavične monitorujeme.

Zverejnené: 19.12.2021