Cestovné poistenie online

2
3
4
1. osoba


Porovnanie cestovného poistenia

Nenechajte sa zmiasť omylom, že najlepšie je lacné cestovné poistenie. Porovnanie cien produktov a výber len na základe tohoto parametra, môže mať nepríjemné dôsledky v prípade, že vás zastihne poistná udalosť. Najlepšie poistenie na dovolenku je totiž také, ktoré vás chráni proti čo najväčšiemu množstvu rizík, s čo najväčším súborom pripoistení a s vysokými poistnými sumami.

Cena cestovného poistenia

Predpokladáme, že plánujete ušetriť na poistke a aj na týchto stránkach hľadáte najlacnejšie cestovné poistenie. Cena produktu sa odvíja od viacerých faktorov:

Pri tomto produkte častokrát platí, že najlacnejšie poistenie nemusí byť to s najslabším krytím. Porovnanie cien cestovného poistenia si môžete jednoducho nájsť pomocou našej kalkulačky.

Cestovné poistenie

Počas pracovnej, alebo súkromnej cesty v zahraničí vám hrozia rôzne nebezpečenstvá. Tieto sú kryté rôznymi produktami (poisteniami a pripoisteniami), ktoré sú súčasťou cestovného poistenia.


Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Online cestovné poistenie umožňuje uzavrieť poistenie so základnou zložkou liečebných nákladov. Verejná zdravotná poisťovňa kryje zdravotné úkony jednine vo verejných zdravotných zariadeniach na Slovensku. Na základe Európskeho zdravotného preukazu Vám v zahraničí pokryje ZP úkony vo výške zodpovedajúcej cene týchto úkonov na Slovensku. V prípade, že v krajine, kde ste ošetrovaný/á je zdravotná starostlivosť drahšia, je tento rozdiel uhradený na vaše náklady. Pre tieto prípady je potrebné mať dojednané poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré bez spoluúčasti kryje všetku zdravotnú starostlivosť. Koľko stojí zdravotná starostlivosť vám objasní tento článok. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí je základnou zložkou cestovného poistenia.


Pripoistenie zodpovednosti za škodu

Na cestách, ako všade inde, hrozí riziko, že spôsobíte neúmyselnú škodu cudzej osobe. Táto od vás môže škodu vymáhať a znepriemniť tak pobyt v zahraničí. Poisťovňa v tomto prípade kryje nasledujúce škody:


Úrazové pripoistenie

Úrazové pripoistenie je príplatková služba, ktorá sa dojednáva pri služobnej ceste, súkromnej ceste, v prípade športovej činnosti, alebo študijného pobytu. Poistná suma (alebo jej alikvótna časť) je vyplatená v prípade bežného úrazu, trvalých následkov úrazu, alebo úmrtia poisteného následkom úrazu.


Poistenie batožiny

Cennosti, klenoty, osobné veci (šatstvo, obuv,...), elektronické prístroje a športová výbava sú poistené v prípade pripoistenia batožiny. Škody, ktoré toto poistenie kryje môžu byť spôsobené poškodením, zničením, stratou batožiny, odcudzením, krádežou, stratou batožiny dopravcom.


Pripoistenie omeškanie batožiny

omeškanie dodania batožiny poisteného leteckým dopravcom zvyčajne o 6 hodín alebo viac od okamihu pristátia poisteného v cieľovej destinácii letu mimo územia Slovenskej republiky.


Poistenie omeškania letu

Poistenie omeškania letu sa vzťahuje na komplikácie spojené s omeškaním odletu oproti údaju letového poriadku o stanovený počet hodín. Zahŕňa úhradu výdavkov na stravu, občerstvenia a základné hygienické potreby.


Poistenie právnej pomoci

V prípade právneho konania voči klientovi, poisťovňa nahradí všetky škody súvisiace s týmto konaním. Poskytne tieto služby:


Poistenie storna zájazdu/cestovného lístka/letenky/ubytovania

V prípade neočakávaných udalostí, kvôli ktorým je nutné zrušiť zájazd (letenku, cestovný lístok,...), je z poistenia storna služby hradená táto ujma a to v prípade:


Asistenčné služby v zahraničí

V prípade poistnej udalosti v zahraničí poskytuje každá poisťovňa základnú, alebo doplnkovú asistenčnú službu. Táto služba poskytuje poradenstvo a vybavuje ostatné služby súvisiace s poistením. Jej poslaním je:


Poistenie nákladov na zásah horskej služby

Finančné krytie nákladov, ktoré sú spojené s technickou časťou zásahu Horskej záchrannej služby pri vyhľadávaní osôb v horskej oblasti na území Slovenskej republiky. Vzťahuje sa na prípady zablúdenia, uviaznutia v ťažkom teréne,zranenia alebo úrazu s neschopnosťou ďalšej chôdze, únavy, zosunu alebo zrútenia lavíny, zosuvu pôdy, zrútenia skál, zemín alebo smrti.

Zvyčajne zahŕňa:


Poistenie domáceho zvieratka

Poistenie domáceho zvieratka kryje nevyhnutné liečebné náklady spojené s úrazom alebo akútnym ochorením domáceho zvieratka v zahraničí a zodpovednosť za škodu spôsobenú zvieraťom na živote, zdraví alebo majetku poškodeného.


Poistenie opustenej domácnosti počas cesty

Poskytuje poistnú ochranu domácnosti poisteného v SR počas jeho zahraničnej cesty


Poistenie asistencie k vozidlu

Vhodné ak cestujete autom. Poskytuje informačné služby, technickú pomoc (poistenie technickej pomoci), náhradné ubytovanie / náhradnú dopravu, repatriáciu vozidla, vyzdvihnutie vozidla po oprave a pod.

Články o cestovnom poistení

Pandémia koronavírusu COVID-19 ničí turistický priemysel

Volala mi kamarátka, čo má menšiu cestovku a sťažovala sa, že krachuje, pretože všetci klienti...

Peter Šimko 28.03.2020


Poisťovne obmedzujú krytie kvôli koronavírusu

Poisťovne sa v týchto ťažkých časoch každú chvíľu vyjadrujú k vývoju situácie s pandémiou....

Peter Šimko 14.03.2020


Poškodený kufor

Po úmornom 12 – hodinovom lete zo Singapúru a šťastnom pristátí na letisku vo Varšave sme celí...

Peter Šimko 30.07.2019


Ďalšie články

Informácie na cesty

Portugalsko – opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Lisabone informuje slovenských občanov o ďalších opatreniach prijatých v...

MZV SR 03.04.2020


State Secretary Martin Klus with his Counterparts from the Czech Republic and Hungary on the Joint Effort Regarding the Repatriation of Citizens

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus rokoval 25....

MZV SR 25.03.2020


Štátny tajomník rezortu diplomacie M. Klus prijal veľvyslankyňu USA na Slovensku Bridget A. Brink

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus prijal 3. apríla 2020...

MZV SR 03.04.2020


Ďalšie články

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii