Cestovné poistenie od Union poisťovne | Cestovnepoistenie.com

Cestovné poistenie Union

2
3
4
1. osoba

union-logo

Cestovné poistenie do zahraničia Union

Komplexné cestovné poistenie Union cez internet ponúka v podobe troch produktov. Cena poistenia je už od 1,40 EUR na osobu a deň. V podstate ide o jeden produkt s rôznymi variantmi pripoistení. Štvrtou možnosťou je navolenie si vlastných pripoistení.

 • BASIC – Poistenie má tri zložky – Poistenie liečebných nákladov, Asistenčné službyÚrazové poistenie.
 • STANDARD – Tento variant obsahuje okrem poistenia liečebných nákladov, asistenčných služieb a úrazového poistenia, aj  Poistenie zodpovednosti za škodu.
 • OPTIMUM – Okrem predchádzajúcich krytí poskytuje produkt OPTIMUM aj Poistenie batožinyTechnickú pomoc v horách v zahraničí.
 • CUSTOM – V tomto produkte si môžete zvoliť ľubovoľné krytia, pričom povinné sú Poistenie liečebných nákladov a Asistenčné služby

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí Union

Poisťovňa Union poskytuje krytie pre liečebné náklady štandardne do výšky 250 000 EUR. Toto krytie sa týka samotného ošetrenia, hospitalizácie, alebo prevozu (repatriácie) do vlasti.

Pre niektoré náklady má poisťovňa obmedzené krytie:

 • Prevoz telesných pozostatkov – 7000 EUR
 • Kúpa, alebo oprava dioptrických, alebo protetických pomôcok – 100 EUR
 • Ošetrenie jedného zuba – 100 EUR
  •  spolu za všetky zuby – maximálne 300 EUR

Asistenčné služby Union

Union poskytuje ku každému svojmu poisteniu asistenčné služby spoločnosti EuroCross.  Pri akýchkoľvek problémoch na cestách, ktoré rieši vaše poistenie, kontaktujte linku +420 2 9633 9644, alebo +31 71 36 41 212.

Čo robiť, ak mám poistnú udalosť:

 • Kontaktujte asistenčnú službu na uvedenej linke
 • Uveďte nasledujúce údaje:
  •  Meno a priezvisko
  •  Číslo poistnej zmluvy (je uvedené na kartičke, ktorú ste dostali k poistke)
  •  Dobu platnosti poistenia
  •  Adresu a telefónne číslo miesta, kde sa nachádzate, aby vás mohla asistenčná služba zastihnúť.
  •  Opis situácie, v ktorej sa nachádzate.

Poistenie zodpovednosti za škodu Union

V prípade, že klient spôsobí škodu na majetku, alebo zdraví tretej osobe, prevezme časť zodpovednosti za náhradu škody na seba poisťovňa Union. Na majetku môže klient spôsobiť škodu poškodením, stratou, alebo zničením vecí.

Pripoistenie zodpovednosti za škodu kryje:

 • Škoda na majetku – 35 000 EUR
 • Škoda na zdraví, alebo živote – 100 000 EUR
 • Náklady na advokáta – 2000 EUR
 • Náklady na kauciu – 3000 EUR

Úrazové pripoistenie Union

Podobne ako v iných poisťovniach, aj v Unione je možnosť pripoistiť riziko úrazu. Poisťovňa tak v prípade úrazu vyplatí plnenie 7000 EUR a v prípade trvalých následkov úrazu vyplatí percentuálnu časť zo 14 000 EUR, podľa lekárskeho posudku rozsahu trvalých následkov úrazu. Úrazové pripoistenie nesúvisí s lekárskou starostlivosťou, tá je v plnej výške hradená z poistenia liečebných nákladov.

Poistenie batožiny Union

Všetky veci, ktoré si vezmete do zahraničia, alebo aj tie, ktoré si v zahraničí kúpite, máte chránené týmto poistením. V prípade straty, poškodenia, alebo zničenia týchto vecí vyplatí Union ich náhradu až do výšky 700 EUR.

Poisťovňa kryje aj kúpu toaletných a iných potrieb v prípade oneskorenia batožiny chybou leteckej spoločnosti, alebo aj náklady na obstaranie stratených dokumentov.

Technická pomoc v horách v zahraničí Union

V prípade, že bude musieť zasahovať špeciálna služba v horách v zahraničí na vašu záchranu, kryje Union náklady na tieto zásahy do výšky 20 000 EUR. Týka sa to nasledujúcich zásahov:

 • Vyhľadávanie osoby v horskej oblasti (pátranie)
 • Vyslobodzovanie osoby
 • Pozemná, alebo letecká preprava osoby

Celoročné poistenie Union

Celoročné poistenie platí od dňa začiatku poistenia, do dňa predchádzajúceho tomuto dátumu v nasledujúcom roku. Podmienky sú podobné ako v prípade produktu - Krátkodobé cestovné poistenie na dovolenku. Union ponúka štyri varianty poistenia:

 • KLASIK
 • KOMFORT
 • KOMFORT STORNO
 • PLUS 180 DNÍ

Produkty sa líšia šírkou krytia a množstvom pripoistení.

Poistenie do hôr Union

Poisťovňa Union ponúka aj poistenie pre prípad zásahu Horskej záchrannej služby. Z poistenia sú preplatené náklady:

 • Vyhľadávanie osôb v horskej oblasti na území SR
 • Vyslobodzovanie
 • Preprava zachraňovanej osoby
 • Preprava pozostatkov

Poistenie platí pre zásahy horských služieb pôsobiacich v oblastiach:

 • Malá Fatra
 • Veľká Fatra
 • Belianske Tatry
 • Nízke Tatry
 • Vysoké Tatry
 • Západné Tatry
 • Pieniny
 • Stredné Beskydy
 • Slovenský raj

Viac o tomto produkte sa dozviete na stránke - Poistenie do hôr Union

Prečo práve Union?

Union je na Slovensku tradičnou poisťovňou, ktorá sa na cestovné poistenie dosť špecializuje. Už dlhé roky patrí Union v cestovnom poistení medzi lídrov na trhu. Viac o poisťovni Union sa dozviete na týchto stránkach.

Poistenie cez SMS v Union poisťovni

Union umožnuje uzavrieť cez SMS aj cestovné poistenie. Union však podľa skúseností toto poistenie predražuje oproti tomu cez online aplikácie. Odporúčame preto uzavrieť cestovné poistenie online od Union cez aplikáciu , alebo pomocou našej infolinky.

Poistenie cez telefón Union

Online cestovné poistenie môžete uzatvoriť aj prostredníctvom našej infolinky 0948 117 707. Neváhajte nám zavolať, poprípade prezvoniť, ozveme sa naspäť. Na infolinke budete informovaný o celom procese uzatvorenia poistenia.

Dokumenty k Union cestovnému poisteniu

Články o cestovnom poistení

Najdrahšie cestovné náklady

Ľudia si myslia, že po vstupe Slovenskej republiky do EÚ už cestovné poistenie v rámci týchto...

Peter Šimko 24.06.2018


Aké doklady potrebujete na cestu do zahraničia

Blíži sa obdobie letných dovoleniek a na rodinný výlet sa treba pripraviť. Okrem dobrej nálady...

Peter Šimko 29.05.2018


Poistenie na letnú dovolenku

Nezadržateľne sa blíži hlavná letná turistická sezóna, niektorí z nás už majú dovolenku dávno...

Peter Šimko 08.05.2018


Ďalšie články

Informácie na cesty

Stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Francúzska

V Bratislave sa dnes (18. apríla 2019) z iniciatívy slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke uskutočnilo...

MZV SR 18.04.2019


Scholarship for the Summer School of Slovak Language and Culture “Studia Academica Slovaca 2019“

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Štokholme ponúka možnosť získania štipendia na 55. ročník Letnej školy...

MZV SR 17.04.2019


Spomienkové podujatie pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika

V utorok, 16. apríla 2019 sa v priestoroch šanghajskej galérie ARTE situovanej v prestížnej historickej štvrti Bund...

MZV SR 18.04.2019


Ďalšie články

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii