Cestovné poistenie Union

2
3
4
1. osoba

union-logo

Cestovné poistenie do zahraničia Union

Komplexné cestovné poistenie Union cez internet ponúka v podobe troch produktov. Cena poistenia je už od 1,40 EUR na osobu a deň. V podstate ide o jeden produkt s rôznymi variantmi pripoistení. Štvrtou možnosťou je navolenie si vlastných pripoistení.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí Union

Poisťovňa Union poskytuje krytie pre liečebné náklady štandardne do výšky 250 000 EUR. Toto krytie sa týka samotného ošetrenia, hospitalizácie, alebo prevozu (repatriácie) do vlasti.

Pre niektoré náklady má poisťovňa obmedzené krytie:

Asistenčné služby Union

Union poskytuje ku každému svojmu poisteniu asistenčné služby spoločnosti EuroCross.  Pri akýchkoľvek problémoch na cestách, ktoré rieši vaše poistenie, kontaktujte linku +420 2 9633 9644, alebo +31 71 36 41 212.

Čo robiť, ak mám poistnú udalosť:

Poistenie zodpovednosti za škodu Union

V prípade, že klient spôsobí škodu na majetku, alebo zdraví tretej osobe, prevezme časť zodpovednosti za náhradu škody na seba poisťovňa Union. Na majetku môže klient spôsobiť škodu poškodením, stratou, alebo zničením vecí.

Pripoistenie zodpovednosti za škodu kryje:

Úrazové pripoistenie Union

Podobne ako v iných poisťovniach, aj v Unione je možnosť pripoistiť riziko úrazu. Poisťovňa tak v prípade úrazu vyplatí plnenie 7000 EUR a v prípade trvalých následkov úrazu vyplatí percentuálnu časť zo 14 000 EUR, podľa lekárskeho posudku rozsahu trvalých následkov úrazu. Úrazové pripoistenie nesúvisí s lekárskou starostlivosťou, tá je v plnej výške hradená z poistenia liečebných nákladov.

Poistenie batožiny Union

Všetky veci, ktoré si vezmete do zahraničia, alebo aj tie, ktoré si v zahraničí kúpite, máte chránené týmto poistením. V prípade straty, poškodenia, alebo zničenia týchto vecí vyplatí Union ich náhradu až do výšky 700 EUR.

Poisťovňa kryje aj kúpu toaletných a iných potrieb v prípade oneskorenia batožiny chybou leteckej spoločnosti, alebo aj náklady na obstaranie stratených dokumentov.

Technická pomoc v horách v zahraničí Union

V prípade, že bude musieť zasahovať špeciálna služba v horách v zahraničí na vašu záchranu, kryje Union náklady na tieto zásahy do výšky 20 000 EUR. Týka sa to nasledujúcich zásahov:

Celoročné poistenie Union

Celoročné poistenie platí od dňa začiatku poistenia, do dňa predchádzajúceho tomuto dátumu v nasledujúcom roku. Podmienky sú podobné ako v prípade produktu - Krátkodobé cestovné poistenie na dovolenku. Union ponúka štyri varianty poistenia:

Produkty sa líšia šírkou krytia a množstvom pripoistení.

Poistenie do hôr Union

Poisťovňa Union ponúka aj poistenie pre prípad zásahu Horskej záchrannej služby. Z poistenia sú preplatené náklady:

Poistenie platí pre zásahy horských služieb pôsobiacich v oblastiach:

Viac o tomto produkte sa dozviete na stránke - Poistenie do hôr Union

Prečo práve Union?

Union je na Slovensku tradičnou poisťovňou, ktorá sa na cestovné poistenie dosť špecializuje. Už dlhé roky patrí Union v cestovnom poistení medzi lídrov na trhu. Viac o poisťovni Union sa dozviete na týchto stránkach.

Poistenie cez SMS v Union poisťovni

Union umožnuje uzavrieť cez SMS aj cestovné poistenie. Union však podľa skúseností toto poistenie predražuje oproti tomu cez online aplikácie. Odporúčame preto uzavrieť cestovné poistenie online od Union cez aplikáciu , alebo pomocou našej infolinky.

Poistenie cez telefón Union

Online cestovné poistenie môžete uzatvoriť aj prostredníctvom našej infolinky 0948 117 707. Neváhajte nám zavolať, poprípade prezvoniť, ozveme sa naspäť. Na infolinke budete informovaný o celom procese uzatvorenia poistenia.

Dokumenty k Union cestovnému poisteniu

Články o cestovnom poistení

Poškodený kufor

Po úmornom 12 – hodinovom lete zo Singapúru a šťastnom pristátí na letisku vo Varšave sme celí...

Peter Šimko 30.07.2019


Autom na letnú dovolenku

Extrémne teploty, zvýšená intenzita cestnej premávky, dlhé jazdné trasy. Počas letnej sezóny...

Peter Šimko 06.07.2019


Asistencia k motorovému vozidlu počas dovolenky

Chystáte sa na zahraničnú dovolenku autom? Na cestách striehnu mnohé nepredvídané nepríjemnosti,...

Peter Šimko 04.05.2019


Ďalšie články

Informácie na cesty

Vypracovanie geotechnickej štúdie na výstavbu prvej trasy metra

Vyhlásenie verejného obstarávania JKP Beogradski metro a voz na geotechnickú dokumentáciu, ktorá by mala definovať...

MZV SR 27.01.2020


Dopyt na dodávku zdravotníckeho materiálu do Číny

Dopyt na dodávku zdravotníckeho materiálu do Číny - ochranné rúška, jednorazové rukavice, jednorazové plášte a iné...

MZV SR 27.01.2020


Slovenské Vianoce v Slovenskom inštitúte v Budapešti

V Slovenskom inštitúte v Budapešti sa 11. decembra 2019 konalo tradičné adventné stretnutie.

MZV SR 09.01.2020


Ďalšie články

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk.
Viac informácii