Blog o poistení

Všetky príspevky

Európsky preukaz alebo cestovné poistenie? 

Boli časy, keď verejné zdravotné poisťovne zľahčovali komerčné cestovné poistenie, akoby ho považovali za konkurenciu. V tom istom období sa objavili články, ktoré naopak podceňovali využívanie Európskeho preukazu zdravotného poistenia a tvrdili, že je zbytočný, pretože komerčné cestovné poistenie plne nahrádza finančné krytie liečebných nákladov v zahraničí.

Kto mal teda pravdu? Ako to už býva, nikto. Verejné zdravotné poistenie a poistenie liečebných nákladov v zahraničí sú dve odlišné krytia, ktoré je vhodné kombinovať.

Kým Európsky preukaz zdravotného poistenia nám kryje liečebné náklady v štátoch Európskej únie, Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu, a to len v štátnych zdravotníckych zariadeniach, komerčné cestovné poistenie platí na území, dohodnutom v poistnej zmluve – napr. celá Európa alebo aj celý svet, a to vo všetkých, teda aj súkromných alebo cirkevných ordináciách, nemocniciach, atď.

Nároky z Európskeho preukazu si môžeme uplatňovať len podľa pravidiel zdravotníckeho systému v krajine, kde sme ochoreli alebo sa nám stal úraz. Keď sú niektoré zdravotnícke služby v danom štáte platené, aj my musíme za ne zaplatiť. Keď je trebárs spoluúčasť v ordinácii praktického lekára 250 €, aj my musíme zaplatiť 250 €, pričom túto sumu nám nikto nepreplatí. Na druhej strane komerčné poistenie nám kryje spoluúčasť aj hradené úkony.

Európsky preukaz zdravotného poistenia môžeme využiť aj pri bežnej zdravotnej starostlivosti – preventívna prehliadka, návšteva gynekológa, dialýza, opakovanie choroby, chronické choroby. Poistenie liečebných nákladov v zahraničí v balíku cestovného poistenia kryje len tzv. neodkladnú (akútnu) zdravotnú starostlivosť. Poisťovne majú väčšinou vo výlukách napr. liečebné náklady za liečenie chronických chorôb.

Keď sa spoľahneme len na Európsky preukaz zdravotného poistenia, riskujeme, že budeme potrebovať a určite nedostaneme:

  • Zdravotnú starostlivosť v súkromných zdravotníckych zariadeniach;
  • asistenčnú službu – jazyková bariéra, právne poradenstvo, zorganizovanie pomoci, návšteva blízkych počas hospitalizácie v zahraničí;
  • náklady na prevoz chorého a repatriáciu (návrat do vlasti);
  • prevoz telesných pozostatkov v prípade smrti;
  • preplatenie spoluúčasti pri zdravotných úkonoch.

Každý, kto cestuje, by si mal vyžiadať od svojej zdravotnej poisťovne Európsky preukaz zdravotného poistenia a zároveň uzavrieť cestovné poistenie, pretože tieto dve zabezpečenia sa navzájom dopĺňajú. Napr. v Českej republike väčšinou využijete Európsky preukaz, pretože je tu hustá sieť štátnych zdravotníckych zariadení (podobne ako u nás). U lekára neplatíte väčšinou nič a niečo platíte za lieky.

Naopak na chorvátskom pobreží, kam tisíce Slovákov každoročne cestuje na dovolenku, by ste ťažko hľadali štátnu nemocnicu, pretože zdravotníctvo je ten najlepší biznis a väčšina zdravotníckych zariadení pri mori je v súkromných rukách, preto v prípade problémov využijete cestovné poistenie.

V prípade úrazu pri dopravnej nehode v susednom Rakúsku sa vás lekár záchranky nebude pýtať, kam vás má zaviezť, či do štátneho alebo súkromného zdravotníckeho zariadenia. Jednoducho sa vám bude snažiť zachrániť život. Ak sa preberiete z bezvedomia v súkromnej nemocnici, Európsky preukaz zdravotného poistenia vám bude zbytočný.

Zverejnené: 06.08.2015