Blog o poistení

Všetky príspevky

Najdrahšie cestovné náklady 

Ľudia si myslia, že po vstupe Slovenskej republiky do EÚ už cestovné poistenie v rámci týchto krajín nepotrebujú. Vstupom do EÚ sme získali nárok na zdravotnú starostlivosť na účet svojej zdravotnej poisťovne, avšak za podmienok platných pre miestnych občanov, vrátane poplatkov a spoluúčastí pri návšteve lekára alebo hospitalizácii. V súkromných ordináciách a nemocniciach si človek musí platiť všetku zdravotnú starostlivosť sám. Ak klient zdravotnej poisťovne nemôže využiť pôvodný plánovaný spôsob dopravy, hradí si náklady spojené s prevozom do zdravotníckeho zariadenia alebo späť na Slovensko sám. Repatriáciu chorého zdravotná poisťovňa neprepláca.

Odporúčame poistiť sa na cesty nielen kvôli dovolenke alebo štúdiu, ale aj pri krátkodobom vycestovaní za akýmkoľvek účelom, keď chcete len odviezť príbuzného či kamaráta na letisko alebo vyrazíte na nákupy do niektorej susednej krajiny. Cestovanie do cudziny len s Európskym preukazom zdravotného poistenia vás bez cestovného poistenia môže prísť poriadne draho.

Bez cestovného poistenia platíte z vlastného vrecka:

  • v tzv. tretích krajinách (mimo EÚ) platíte všetky liečebné náklady – ošetrenie, hospitalizácia, lieky, zdravotnícke pomôcky, atď.;
  • v krajinách EÚ platíte všetky liečebné náklady v súkromnom zdravotníckom zariadení – návštevu lekára, vyšetrenia, lieky, pobyt v nemocnici, strava počas hospitalizácie;
  • v krajinách EÚ v štátnych zdravotníckych zariadeniach platíte spoluúčasti a poplatky ako miestni ľudia, často ide o významné sumy – napr. hospitalizácia vo Francúzsku má spoluúčasť 20 % z celkových nákladov;
  • organizácia zdravotníckej pomoci – vyhľadanie zdravotníckeho zariadenia, vysporiadanie sa s prípadnou jazykovou bariérou, prevoz do nemocnice;
  • právna ochrana v prípade spôsobenej škody – hľadanie a najatie právnika, zloženie kaucie, obhajoba na súde;
  • zachraňovacie náklady – keď sa stratíte v lese alebo na mori, všetky náklady na pátranie a záchranu vám môžu dať preplatiť;
  • repatriácia – prevoz chorého do vlasti;
  • prevoz telesných pozostatkov v prípade smrti.

Najdrahšie cestovné náklady môžu byť tie, ktoré si nepoistíte.

Zverejnené: 24.06.2018