Blog o poistení

Všetky príspevky

Nové pravidlá bezpečnosti pri zimných športoch v Taliansku od 1.1.2022 

Vo februári bol v Taliansku schválený zákon č. 40 o bezpečnosti pri vykonávaní zimných športov od 1.1.2022. Pravidlá obsahujú nové povinnosti pre lyžiarske strediská a nové povinnosti pre návštevníkov.

Lyžiarske trate musia byť dôkladnejšie označené - pri zjazdovom lyžovaní sú farebne odlišné podľa sklonu svahu. Prikazuje vyčleniť samostatné priestory na snowboarding, sánkovanie a bobovanie. Akrobatické lyžovanie sa smie vykonávať len v osobitnom areáli s prísne stanovenými bezpečnostnými prvkami. Sú tu spísané aj ďalšie prísne podmienky pre prevádzkovateľov stredísk zimných športov, ktorých zanedbanie alebo porušovanie podlieha hrozbe pokuty až do 50 000 EUR.

Nové povinnosti lyžiarov:

  • prísne zakázané alkoholické nápoje;
  • deti do 18 rokov veku majú povinné ochranné prilby;
  • platné poistenie zodpovednosti za škodu.

Lyžiarska polícia bude kontrolovať stanovené pravidlá priamo na svahoch, v prípade pochybenia vám vezmú skipass a zaplatíte pokutu od 100 € do 150 €.

Pri kúpe skipassu musíte predložiť potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu, ktoré kryje škody na zdraví alebo usmrtením, škodu na majetku a ušlom zisku a právne náklady v súvislosti so spôsobenou škodou. Minimálna výška poistnej sumy nie je stanovená.

V kvalitnom cestovnom poistení máte automaticky zahrnuté poistenie občianskej zodpovednosti, samozrejme sa poistenie vzťahuje aj na škody pri vykonávaní zimných športov. Poisťovne doteraz nemali dôvod vydávať podobné potvrdenia o poistení zodpovednosti, pretože to nikto nežiadal. Teraz však by ste mali požiadať svoju poisťovňu, aby vám vystavia v angličtine potvrdenie o poistení osobitne pre každého poisteného, ak v poistnej zmluve figuruje celá lyžiarska partia alebo rodina.

V prípade, že máte dojednané len poistenie liečebných nákladov a spoliehate sa na poistenie občianskej zodpovednosti v rámci vášho poistenia domácnosti, preverte si, či sa poistné krytie vzťahuje na územie Talianska, resp. celej Európy a mali by ste rovnako svoju poisťovňu požiadať o vystavenie potvrdenia o poistení zodpovednosti pre všetkých členov domácnosti, ak cestujete na lyžovačku do Talianska. Môže vzniknúť technický problém, pretože poistenie zodpovednosti sa v tomto prípade vzťahuje na menovaného poisteného (obvykle poistníka), ostatní členovia domácnosti nie sú menovaní v poistnej zmluve, aj keď sa poistné krytie na nich vzťahuje.

Ďalšou možnosťou je uzavretie poistenia zodpovednosti až na mieste, v Taliansku. Toto by mala byť až krajná možnosť, pretože nemusíte rozumieť, čo si dojednávate (jazyková bariéra, iné zvyklosti a zákony).

Okrem dodržiavania nových pravidiel nezabúdajte, že žijeme v pandemickej dobe, preto noste so sebou respirátor a covidpass, aby ste mohli dokázať, že ste zaočkovaný(á).

Napriek uvedeným komplikáciám si môžete lyžovačku naplno užiť.

Zverejnené: 18.12.2021