Blog o poistení

Všetky príspevky

OČKOVANIE Časť II. 

Tetanus  je akútna intoxikácia centrálneho nervového systému (CNS) toxínom tetanového bacila (bacil je veľmi životaschopný – produkuje spôry – obal, ktorý umožňuje jeho prežitie a po vniknutí do organizmu, po poranení sa začne prejavovať produkciou toxínov.) Toxíny sa do CNS dostávajú pozdĺž nervových vláken. Spôsobujú zvýšené napätie priečne pruhovaného  svalstva s bolestivými kŕčmi žuvacích svalov, šije a svalov celého tela s fatálnymi následkami. Ochorenie je závažné, liečba je veľmi náročná). Preočkovanie sa robí každých 10 rokov – každý dospelý si preočkovanie kontroluje sám!

            Zaujímavosťou je, že v Taliansku je výskyt tetanu vyšší než v iných vyspelých krajinách, súvisí to s podcenením zaočkovania u ľudí nad 45. - 65. rokom života, kedy rolu zohráva aj zábudlivosť.

            Na očkovanie proti záškrtu sa tiež treba informovať, keďže hladina protilátok počas života klesá. Záškrt vyvoláva baktéria - Corynebacterium diphtheria (čo v gréckom preklade znamená ,,koža skrytá”) a je napadnutá špecifickým vírusom (vírus obsahuje genetickú informáciu pre produkciu toxínu – len takáto baktéria vyvoláva záškrt).

Či sa preočkovať proti záškrtu alebo nie, súvisí s tým, akú krajinu ideme navštíviť, aká je tam úroveň zdravotníckej starostlivosti a hygieny, či sa v krajine nachádza kanalizácia, ako sa nakladá so skládkou odpadov, aký je epidemiologický výskyt záškrtu v krajine a podobne.

            Ďalším infekčným nákazlivým ochorením je detská obrna, prenáša sa fekálnoorálnou cestou. Zaujímavé je, že infekcia sa prejaví ,,len u jedného z každých 200 – 300 nakazených“ (a však tieto osoby sú niekoľko týždňov prenášačmi!). Ak cestujeme do rizikovej krajiny s výskytom a šírením detskej obrny (Afganistan, Rovníková Guinea, Etiópia, Irak, Izrael, Somálsko, Nigéria, Pakistan, Kamerun, Sýria), WHO odporúča mať pri sebe doklad o očkovaní proti detskej obrne – tzv. Medzinárodný očkovací preukaz – žltú kartu.

            Zaujímavosťou je, že výskyt detskej obrny za posledné štvrťstoročie sa znížil viac ako o 99%, nákaza sa vyskytuje len v uvedených 10 krajinách.

Ďalšie pokračovanie o očkovaní pri cestovaní do zahraničia v časti III.

Autor:  Tatiana Kvočková

Zverejnené: 07.08.2017