Blog o poistení

Všetky príspevky

OČKOVANIE Časť IV. 

Predstavme si, že v tomto našom svete technických výdobytkov, ľudskej vzdelanosti sa pri vycestovaní do zahraničia ešte stále môžeme nakaziť ťažkým ochorením, akým je brušný týfus. Slovenská epidemiologická a vakcinilogická spoločnosť (SEVS) odporúča očkovanie proti brušnému týfusu pri cestovaní do krajín či oblastí s nižším hygienickým štandardom a výskytom tohto ochorenia. Sú to: juhovýchodná Ázia, indický subkontinent, Afrika (aj Egypt a Tunis), Turecko, štáty Latinskej Ameriky.

            Cestovateľ pri by mal poznať charakter krajiny či oblasti, ktorú chce navštíviť, jej hygienický štandard (nezávadnosť pitnej vody, bezpečné odstraňovanie fekálií a odpadkov, bezpečná výroba a distribúcia potravín a mlieka, hubenie múch) a naplánovať si, ako a kde sa bude stravovať, pretože sa jedná o typické ochorenie šíriace sa cestou ,,z ruky do úst“ (prenos sa deje infikovanými potravinami, hmyzom, kontaminovanou pitnou vodou, mliekom nepriamo alebo priamym stykom s prameňom nákazy). Prameňom pôvodcu nákazy je človek s týmto ochorením, rekonvalescent a bacilonosič.

            Pôvodcom nákazy je baktéria Salmonella typhi. Keďže inkubačná doba je od 7 až 21 dní, choroba sa môže prejaviť až po návrate domov. Do klinického obrazu patrí horúčka, bolesť hlavy, slabosť, nechutenstvo a ružová vyrážka, tzv. rozeola (objavuje sa okolo 10. dňa), na trupe, zväčšenie sleziny. Hnačky sa nemusia objaviť. Nepríjemnou komplikáciou (okrem iných komplikácií) je krvácanie do čreva – až perforácia čreva.

            Zaujímavosť: Salmonella typhi je usmrtená pri teplote 55 ºC za 1 hodinu pôsobenia, 60 ºC za 15 – 20 minút, baktéria neprežije ani pasterizáciu mlieka ani chlórovanie vody (zato vo vode, v odpadovej vode, v mlieku a v mliečnych výrobkoch, na predmetoch  prežije niekoľko mesiacov). Mráz baktériu neničí – v ľade prežíva niekoľko mesiacov.

            Očkovacia vakcína proti brušnému týfusu sa volá Typhim Vi ako prevencia pre dospelých a pre deti staršie ako 2 roky. Samozrejme  sa treba dať zaočkovať minimálne 2 týždne pred vycestovaním. Toto očkovanie vás bude chrániť 3 roky.

Autor: Tatiana Kvočková

Zdroje:

Zverejnené: 22.08.2017