Blog o poistení

Všetky príspevky

OČKOVANIE Časť V. 

Príroda je neuveriteľná čarodejka, čaruje niekedy tak rafinovane, že presahuje um človeka a pokiaľ by nebol v strehu, mohla by napáchať veľkú katastrofu na ľudskej populácii.

            V predošlých častiach o očkovaní pri vycestovaní do zahraničia a možnosťou nakazenia sa infekčnými ochoreniami ste si mohli prečítať o malárii, tetane, záškrte, detskej obrne, hepatitíde typu A typu B, cholerebrušnom týfuse.

 Posledný článok venujem infekčnému ochoreniu -  žltej zimnici, ktorá patrí medzi transmisívne nákazy (môžeme preložiť ako nákazy sprostredkované článkonožcom – hmyzom, roztočom  sajúcim krv s prírodnou ohniskovosťou a človek sa stáva účastníkom ich kolobehu sekundárne), ako malária, keďže ochorenie prenáša komár (vedeckú klasifikáciu nebudem popisovať, ale toto akútne ochorenie sa začleňuje aj medzi arbovírusové hemoragické horúčky – vírus je prenášaný článkonožcom vyvolávajúci krvácavé infekčné ochorenie).

DŽUNGĽOVÁ FORMA –  opica – komár - človek

MESTSKÁ FORMA – človek – komár - človek

Cestovateľskí nadšenci pri návšteve krajín Strednej Ameriky, rovníkovej oblasti Južnej Ameriky a rovníkovej oblasti Afriky sa môžu nakaziť po takomto ,,sprostredkovaní“ nákazy žltej zimnice komárom. Obdobie virémie začína horúčkou, bolesťou hlavy, nauzeou/vracaním a neskôr sa dostaví krvácanie zo slizníc/telesných otvorov a z názvu žltá zimnica - zožltnutie kože a očných bielkov (nepopisujem celú symptomatológiu).

Podľa mojich vedomostí toto ochorenie nie je liečiteľné (mortalita je vysoká), preto je nutné mať so sebou doklad o vakcinácii proti žltej zimnici nie starší ako 10 rokov. Imunita organizmu začína po 10 dňoch po vakcinácii.

Zaujímavosť: vírus žltej zimnice sa pôvodne vyskytoval na africkom kontinente, preniesol sa obchodnými a otrokárskými loďami, napr. pri stavbe Panamského prieplavu. Vírus spôsobil množstvo epidémií s vysokým počtom úmrtí. (Aj toto je dôsledok vykorisťovania človeka človekom. Veriaci človek by povedal, že v tom vidí priamy dôsledok hriechu.)

Brandenburský kameraman Olaf Ullmann, filmár, oddaný ochranca životného prostredia sa stal obeťou žltej zimnice, ako prvá obeť v Nemecku po II. svetovej vojne. Nakazil sa pri návšteve Pobrežia Slonoviny.

Zapamätajme si: pri podozrení na nákazu, prebiehajúcom ochorení či úmrtí existuje ohlasovacia povinnosť.

Záverom: nezabudnime na našu povinnosť chrániť svoje zdravie a život, život ako taký. Neopakovateľnú a nádhernú možnosť bytia v priestore a čase sme dostali do daru. Je jedinečné. Neopakovateľné. Prajem všetkým cestovateľom krásne zážitky, príjemné poznávanie a šťastný návrat domov v zdraví.

Autor: Tatiana Kvočková

Zverejnené: 05.09.2017