Blog o poistení

Všetky príspevky

OČKOVANIE Časť VI. 

Cestovať či necestovať v očakávaní?

Ako svet svetom stojí, tehotenstvo ženy je ten najprirodzenejší a najkrajší stav. Preto aj dovolenkové cestovanie je možné, samozrejme za určitých okolností.

Cestovať alebo necestovať odporučí gynekológ – pôrodník a posúdi aj rizikovosť gravidity.

Prvý trimester je rizikovejší pre prípadné genetické mutácie vplyvom baktérií, vírusov, toxických expozícií  škodlivín – ako dôsledok ľudskej činnosti, kedy sa embryo mení na plod a formuje sa systém orgánov. Veď aj s oznámením tehotenstva príbuzným a známym sa väčšinou čaká na šťastlivé ukončenie I. trimestra.

Pokiaľ tehotnej žene nič nebráni cestovať, pamätať treba na:

  • výber krajiny a jej klimatické podmienky,
  • kultúrne rozdiely,
  • hygienický štandard,
  • nezávadnosť pitnej vody,
  • zdravotnícku starostlivosť, jej dostupnosť (nemusí mať úroveň našej/ európskej)

Určite sa neodporúča vstúpiť do krajiny, kde sú potrebné očkovania.

Zaujímavosť:

na Slovensku neexistuje odporúčanie pre očkovanie v gravidite žien,

• avšak, je možné očkovanie tehotných žien proti chrípke počas pandémie, kedy sa používa vakcína – neživá očkovacia látka neriziková pre plod (viď. článok o očkovaní),

(okrem chrípky, je možné očkovanie tehotnej ženy aj proti čiernemu kašľu)

• počas posledných rokov poklesla zaočkovanosť v SR pod rizikovú úroveň –

  • čo znamená vyššie riziko nákazy v tehotenstve – aj pri vycestovaní zo SR,
  • okrem tohoto všetkého treba myslieť aj na dopravný prostriedok, ktorým bude tehotná cestovať (letecké spoločnosti majú vo svojich prepravných podmienkach

uvedené obmedzenia pre cestovanie tehotných žien)

v neposlednom rade je dôležité vybrať si správne cestovné poistenie a dôkladne si prečítať limity v poistení tehotnej ženy.

Autor: Tatiana Kvočková

Zverejnené: 19.09.2017