Blog o poistení

Všetky príspevky

Poistenie na jarné prázdniny 

Školopovinné deti a stredoškoláci odchádzajú na zaslúžený odpočinkový týždeň do hôr, k moru alebo si budú užívať doma. Rodičia už chystajú program, študujú ponuky cestovných kancelárií a plánujú čo najradostnejšie dni spoločne strávené s deťmi na prázdninách. Či už .budete tráviť rodinnú dovolenku pasívnym oddychom na pláži alebo lyžovačkou v horách, nezabudnite na niekoľko dôležitých vecí pred odchodom z domu a počas dovolenky.

  • Odpojte všetky elektrické spotrebiče z elektrickej siete, samozrejme okrem kotla, chladničky a elektrickej zabezpečovacej signalizácie (alarmu).
  • Zastavte hlavný uzáver vody.
  • Poriadne zavrite a zamknite všetky dvere a okná.
  • Povedzte susedom, že odchádzate, prípadne nechajte niekomu dôveryhodnému kľúče od domu alebo bytu.
  • Pred cestou do zahraničia uzavrite cestovné poistenie tak, aby obsahovalo najmä krytie liečebných nákladov a pripoistenie zodpovednosti za škodu. Na výške poistných súm záleží najmä vtedy, ak smerujete do Álp. Platí, že čím je krajina ekonomicky vyspelejšia (bohatšia), tým sú liečebné náklady vyššie a vyššie sú aj nároky poškodených v prípade spôsobenej škody.
  • Ak sa idete lyžovať, presvedčte sa, že sú kryté aj zimné športy.
  • Ak plánujete lyžovanie alebo snowboardovanie mimo vyznačených tratí, väčšina poisťovní to má vo výlukách alebo kryje za prirážku. Preštudujte si poistné podmienky.
  • Pri lyžovaní buďte opatrný(á) a tolerantný(á), pred lyžovaním alebo na svahu nepite alkohol a dávajte pozor na svoje deti.
  • Poistite si stornovacie poplatky – keď platíte za kompletný zájazd alebo letenky alebo ubytovanie, prípadne za inú cestovnú službu, správne je uzavrieť a zaplatiť poistenie v deň kúpy cestovnej služby. Ak toto premeškáte, je možné poistenie storna dojednať len s čakacou dobou od 9 do 15 dní, podľa konkrétneho produktu poisťovne.

Napriek kvalitným možnostiam ako predchádzať nepríjemným situáciám je najdôležitejšie, aby ste si dávali pozor na seba a aj svoje okolie. Užite si jarné prázdniny.

Zverejnené: 28.02.2018