Blog o poistení

Všetky príspevky

Poistenie opustenej domácnosti počas dovolenky 

Už máte vybratú letnú dovolenku? Plánujete sa slniť s deťmi pri mori? Alebo nie ste žiadni plážoví inžinieri a máte v úmysle vyraziť na túlačky? V každom prípade budete preč a svoj sladký domov necháte opustený. Opustená domácnosť je počas dovolenky najzraniteľnejšia nielen z hľadiska možnej krádeže vlámaním do bytu alebo domu. V lete hrozia blesky, krupobitie, prietrže mračien a následné záplavy. Keď je domácnosť bez dozoru, nemá kto včas zbadať požiar alebo vytopenie od susedov. Poznám šťastnú slovenskú rodinu, ktorej počas dovolenky prasklo vodovodné potrubie a keď sa vrátili domov, našli v byte spúšť, po členky vody, všetko zariadenie zničené a zúfalých susedov na nižších podlažiach.

Dnes sú na trhu možnosti, o ktorých by ste pred pár rokmi mohli len snívať. K cestovnému poisteniu, ktoré normálne kryje najmä liečebné náklady, zodpovednosť, batožinu a iné drobnosti, si môžete pripoistiť opustenú domácnosť proti požiaru, blesku, krádeži, vandalizmu, zadymeniu, skratu elektrického vedenia, povodni a záplave, vytopeniu z vodovodného potrubia, rozbitiu skla,  zabuchnutiu dvier a podobne. Predmetom poistenia sú hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie domácnosti, čiže nábytok, svietidlá, dekoračný textil, domáce elektrospotrebiče, osobné veci, atď. Ak bývate v nájomnom byte (nie vlastnom), poistené môžu byť aj náklady stavebných úprav, ktoré ste vynaložili pri rekonštrukcii bytu.

Výhodou poistenia opustenej domácnosti je možnosť krátkodobého krytia len na dobu, kedy ste odcestovali na dovolenku a keď je riziko škody najväčšie a nechcete sa zaväzovať poisťovni uzavretím dlhodobej poistnej zmluvy. Poistenie je pomerne lacné. Napr. na 14 dní vám bude vychádzať jednorazové poistné okolo 30 €. Nevýhodou je obmedzené poistné krytie len do 5 000 €.

Ak máte v predmetnej domácnosti trvalý pobyt alebo aj prechodný pobyt a domácnosť je trvalo obývaná, odporúčame radšej zvážiť normálne štandardné poistenie domácnosti na dobu neurčitú. Také poistenie vám kryje celú hodnotu hnuteľných vecí v domácnosti, prípadne aj náklady stavebných úprav v prenajatom byte. A naviac v poistení domácnosti býva zakomponované aj poistenie zodpovednosti, čo rieši napríklad aj spomínaný prípad vytopenia susedov.

Prajem vám krásnu dovolenku bez nepríjemných prekvapení. Nemajte strach. Pravdepodobne sa nič zlé nestane.

Zverejnené: 30.04.2019