Blog o poistení

Všetky príspevky

Poistenie školského výletu 

Je máj, lásky čas a počasie sa nám vylepšuje. Nezadržateľne sa blíži koniec školského roka, učiteľky a učitelia organizujú školské výlety pre žiakov a študentov. Pri plánovaní školského výletu by ste nemali zabúdať aj na poistenie. Tu je zopár informácií, na čo by sa organizátori výletu mali zamerať z hľadiska riešenia nepredvídaných nepríjemných udalostí.

Školský výlet na Slovensku

Uzavriete cestovné poistenie s územnou platnosťou v Slovenskej republike.

  • Úrazové poistenie zahŕňa riziká úrazovej smrti, trvalých následkov úrazu a denného odškodného pri úraze, prípadne poúrazovú hospitalizáciu.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu kryje škody na zdraví alebo usmrtením, škody na veci a ušlom zisku a právne náklady s tým súvisiace. Ide o najdôležitejšiu zložku poistenia na zájazd v prípade, že deti sú ubytované počas výletu v nejakom zariadení – hotel, chata a podobne. Obyčajne sa bláznia, hrajú, naháňajú a môžu všeličo porozbíjať alebo niekomu ublížiť. Vždy je taká udalosť nepríjemná, ale poistenie aspoň niečo vyrieší.
  • Poistenie batožiny kryje škody na veciach osobnej potreby – šatstvo, obuv, hygienické a športové potreby, atď. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie, krádež, strata.
  • Zachraňovacie náklady – poistenie do hôr je vhodné si pripoistiť v prípade, že počas výletu budete robiť túry v horách a môžete sa stratiť. V takom prípade zasahuje Horská služba a náklady s pátracou a zachraňovacou akciou sú vyúčtované a od dospelých osôb vymáhané. Deti do 18 rokov majú pátranie a záchrannú akciu zadarmo. Pripoistiť by sa teda mali dospeláci.

Školský zájazd do zahraničia

  • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí – je najdôležitejšou súčasťou cestovného poistenia do zahraničia. Dajte si pozor, aby ste správne stanovili začiatok a koniec poistenia, ako aj územnú platnosť, napr. Európa. Ak budete vykonávať niektoré rizikové aktivity – rizikové športy, potápanie, a podobne, toto si preverte v poistných podmienkach alebo sa s nami poraďte na infolinke.
  • Európsky preukaz zdravotného poistenia – je dobrým doplnkom komerčného cestovného poistenia, najmä keď cestujete do Českej republiky, ale aj iných krajín Európskej únie. Dôsledne žiadajte od detí, aby si brali so sebou na výlet kartičku zdravotného poistenia.
  • Úrazové poistenie do zahraničia – poistné krytie je rovnaké ako pri cestovnom poistení na území Slovenska. Poisťovňa odškodňuje poisteného po úraze. Konkrétny rozsah krytia určujú poistné podmienky.
  • Pripoistenie batožiny – poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata osobných vecí.
  • Poistenie zodpovednosti za škodu – dbajte na dostatočný limit poistného krytia (poistnú sumu) hlavne keď cestujete do ekonomicky najvyspelejších krajín (Nemecko, Taliansko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, atď.), kde vymáhanie spôsobených škôd je samozrejmé a pohybuje sa v rádovo vyšších sumách ako na Slovensku alebo v Maďarsku, či v Poľsku).
  • Asistenčné služby sú nesmierne dôležité keď príde „na lámanie chleba“, čiže keď sa stane problém. Ihneď treba zavolať na číslo asistenčnej služby a oni vám pomôžu zorganizovať pomoc, odporučia zdravotnícke zariadenie, poskytnú tlmočenie, atď.

Je veľa vecí, na ktoré musíte myslieť pri výbere správneho riešenia, preto bude najrozumnejšie použiť našu online aplikáciu alebo sa s nami poraďte a my vám zabezpečíme riešenie za niekoľko minút, aby ste ušetrili peniaze a nemuseli nikam chodiť ani nič podpisovať. Stačí len vybaviť poistnú zmluvu elektronicky a zaplatiť jednorazové poistné.

Zverejnené: 13.05.2017