Blog o poistení

Všetky príspevky

Poisťovne obmedzujú krytie kvôli koronavírusu 

Poisťovne sa v týchto ťažkých časoch každú chvíľu vyjadrujú k vývoju situácie s pandémiou. Všetky zhodne potvrdzujú, že kryjú liečebné náklady v zahraničí, súvisiace s koronavírusom COVID-19, rovnako aj repatriáciu - prevoz pacienta do vlasti.

Pokiaľ ide o poistenie storna, toto nie je kryté, pretože strach z koronavírusu alebo obava pred cestou nie sú v poistných podmienkach obsiahnuté. V poistení stornovacích poplatkov sa nachádzajú menované dôvody, na základe ktorých je možné preplatiť náklady za zrušenú cestovnú službu - zájazd, letenky, cestovné lístky na vlak alebo autobus, lodné lístky, ubytovanie a podobne. Poistením storna sú kryté: akútna hospitalizácia, ochorenie, úraz, prípadne strata cestovných dokladov pri živelnej udalosti, veľká škoda na majetku poisteného, živelná pohroma v mieste destinácie, ako aj vojna, terorizmus, občianske nepokoje, a podobne. 

Ak je zájazd zrušený, mala by to riešiť vaša cestovná kancelária, pri zrušení letu by vám mala letecká spoločnosť vrátiť peniaze. Keď máte napr. zaplatené ubytovanie v lyžiarskom stredisku v severnom Taliansku, mali by ste napísať do hotela a dohodnúť sa s nimi na zrušení alebo zmene termínu rezervácie. 

Ak sa dostanete do karantény v zahraničí, náklady s tým spojené platia miestne úrady. Väčšina poisťovní automaticky v tomto prípade predlžuje poistné obdobie, aj keby podľa poistnej zmluvy malo poistenie už skončiť. Ak ste v karanténe v nemocnici na Slovensku a mali ste naplánovanú zahraničnú cestu, niektoré poisťovne toto považujú za dôvod pre uplatnenia poistného plnenia z poistenia storna.

AXA Assistance prestáva od piatku 13.3.2020 poisťovať výjazdy do nižšie uvedených krajín. Klientom aj sprostredkovateľom sa pri dojednaní poistenia zobrazí hláška: „Cestovné poistenie sa nevzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území Belgicka, Číny, Dánska, Francúzska, Talianska, Iránu, Južnej Kórey, Nemecka, Holandska, Rakúska, Španielska, Švajčiarska, Švédska a Veľkej Británie."

V posledných dňoch mnohé krajiny vrátane Slovenska kvôli koronavírusu hermeticky uzatvárajú hranice. Najlepšie je zostať doma a nikam necestovať, aby ste zbytočne neroznášali vírusy.

Zverejnené: 14.03.2020