Blog o poistení

Všetky príspevky

Viete kam cestujete? 

Kam cestujete, isto viete, len to je potrebné správne zapísať do vstupného formulára. Ak cestujete do konkrétnej jednej krajiny, napr. do Holandska, označíte „Holandsko“ a poistenie sa automaticky vťahuje na celú Európu.

V prípade okružnej plavby po Stredozemnom mori, kedy sa budete vyskytovať jednak v Európe, a aj v štátoch severnej Afriky, optimálna územná platnosť bude „Európa a stredomorie“, prípadne len „Európa“ za predpokladu, že vo všeobecných poistných podmienkach zvolenej poisťovne sa pod týmto pojmom myslia aj severoafrické štáty, hraničiace so Stredozemným morom.

Ďalšia nejasná situácia môže nastať v súvislosti v mimoeurópskymi destináciami. Napr. Kanárske ostrovy patria administratívne Španielsku, hoci zemepisne ležia na území Afriky. Podobne je to aj s ostrovom Madeira, tiež v Afrike, ktorý patrí Portugalsku.

Zvláštnymi prípadmi sú krajiny, ktoré ležia na dvoch kontinentoch – Turecko a Rusko. Do Turecka sa väčšinou cestuje letecky a cieľovou destináciou sú slávne letoviská pri Stredozemnom mori v Anatólii, čiže už v Ázii, konkrétne oblasti v strediskách Marmaris, Antalya alebo Alanya. Ázijské časti Turecka majú poisťovne obyčajne zahrnuté v „európskom“ krytí.

Rusko je osobitná kapitola. Dopredu by ste si mali vyjasniť, či náhodou neprekročíte Ural, pretože za ním už musíte mať dojednaný územný rozsah poistenia „celý svet“, resp. „celý svet okrem USA“. Idete napríklad na študijný pobyt alebo za obchodmi do Jekaterinburgu, druhého najbohatšieho mesta v Rusku, toto leží presne na Urale a aby ste sa spokojne mohli túlať po okolí, nestačí vám "európske" krytie a poistku musíte mať aj povinne ako súčasť procedúry prideľovania vstupného víza do krajiny. 

Pri ceste do USA dbajte na to, aby poistenie naozaj obsahovalo krytie v USA, pretože pobyt v tejto ekonomicky najvyspelejšej krajine je z hľadiska liečebných nákladov v prípade zdravotných problémov extrémne drahý v porovnaní s ostatným svetom, a to najmä vďaka vysokým cenám za ošetrenie v zdravotníckom zariadení alebo nedajbože pri pobyte v nemocnici a za operácie. Je užitočné spomenúť, že aj výšku poistného plnenia v poistení liečebných nákladov pri ceste do USA by ste mali mať neobmedzenú.

V prípade, že cestujete do južnej Ameriky, do Mexika (bez úmyslu „odskočiť si“ do USA) alebo do Ázie, označte požiadavku na územné krytie „celý svet okrem USA“ alebo „celý svet okrem USA a Kanady“, aby ste zbytočne nepriplácali za Spojené štáty.

Keď si zvolíte územnú platnosť svojho cestovného poistenia akýmkoľvek spôsobom – označením jedného konkrétneho štátu alebo ako rizikovú zónu, vždy sa presvedčte vo všeobecných poistných podmienkach, či ste si zvolili správne.

Zverejnené: 06.08.2015