Blog o poistení

Najnovšie články


Poistenie zamestnancov do zahraničia 

Zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Zb. rieši povinnosť zamestnávateľa uhradiť zamestnancovi náklady na poistenie liečebných nákladov v zahraničí, a to...
Čítať viac...

Vyhodnotenie letnej súťaže 2015 

Celé leto bežala na našich weboch Cestovnepoistenie.com a Poistenie.sk Veľká letná súťaž 2015 pre klientov, ktorí si uzavreli cestovné poistenie AXA Assistance. Z tisícov klientov sme...
Čítať viac...

Cestovné poistenie pri terorizme 

Nedávne udalosti v Paríži, ale aj pomerne časté útoky v ázijských krajinách či v Afrike môžu vyvolať otázky, či poisťovne sú ochotné kryť škody...
Čítať viac...